Nowy Sącz: Grzegorz Fecko proponuje wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Rysiów

Nowy Sącz: Grzegorz Fecko proponuje wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Rysiów

Radny Grzegorz Fecko podczas ostatniej sesji Rady Miasta zaproponował utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej  po wschodniej stronie rzeki Kamienicy.  Poruszył też temat bezpieczeństwa ścieżek dla rowerzystów.

– Na Bulwarze Narwiku oraz na ul. Kilińskiego ścieżki rowerowe są oddzielone jedynie linią od pasa drogowego. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem – uważa radny.

-Można byłoby wykorzystać bulwar po przeciwnej stronie czyli  Bulwar Zbigniewa i Zofii Rysiów aby wytyczyć  znacznie bezpieczniejszy szlak rowerowy – proponuje.

Idea budowy ścieżki pieszo-rowerowej na Bulwarze będzie przez władze miasta rozważana.

Fot. Ilustracyjne – Agnieszka Małecka; z arch. DTS.