Nowy Sącz: Grzegorz Fecko proponuje wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Rysiów

Radny Grzegorz Fecko podczas ostatniej sesji Rady Miasta zaproponował utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej  po wschodniej stronie rzeki Kamienicy.  Poruszył też temat bezpieczeństwa ścieżek dla rowerzystów.

- Na Bulwarze Narwiku oraz na ul. Kilińskiego ścieżki rowerowe są oddzielone jedynie linią od pasa drogowego. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem - uważa radny.

-Można byłoby wykorzystać bulwar po przeciwnej stronie czyli  Bulwar Zbigniewa i Zofii Rysiów aby wytyczyć  znacznie bezpieczniejszy szlak rowerowy - proponuje.

Idea budowy ścieżki pieszo-rowerowej na Bulwarze będzie przez władze miasta rozważana.

Fot. Ilustracyjne - Agnieszka Małecka; z arch. DTS. 

TRADYCJATEXT

Wypowiedz się w tej sprawie