Nowy Sącz. Finansowa konstytucja miasta przyjęta

Nowy Sącz. Finansowa konstytucja miasta przyjęta

15 głosami Rada Miasta Noweg0 Sącza zaakceptowała projekt budżetu na 2023 rok. Cztery osoby wstrzymały się od głosu. Czwórka radnych zagłosowała przeciwko. Roczne dochody miasta oszacowano na kwotę 698 mln zł. Wydatki pochłoną 717 mln zł. Tylko 13 proc. wydatków to wydatki na miejskie inwestycje.

Najważniejsze z inwestycji to kontynuacja remontu ulicy Nawojowskiej, przebudowa dróg w obrębie ul. Jana Pawła II i Smolika z budową ronda przy ul. Zielonej, dalsze prace przy Alejach Piłsudskiego i na ul. Śniadeckich, budowa mostu łączącego miasto z gminą Kamionka Wielka (ul. Kamienna) oraz przebudowa ul. Grodzkiej na odcinku od Al. Wolności do skrzyżowania Nawojowskiej z ul. Długosza.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami, czyli budżetowy deficyt w kwocie 19 mln 136 tys. 179 zł zostanie pokryty z kredytu oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w budżecie miasta na rok 2023 będzie mniejszy o ponad 29 mln zł w porównaniu do obecnego roku, a wydatki na oświatę wzrosną o około 54 miliony. Jak podkreślał podczas sesji budżetowej prezydent Ludomir Handzel i jego zwolennicy w radzie miasta – w tej sytuacji spięcie budżetu bez podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych było sztuką.

Opozycja przypomniała, że sądeczanie jednak dostali „po kieszeni” podwyżką opłat za wywóz śmieci i pozbawieniem dopłat do wody.

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA:

strzałka w dół

p_lxxvi_1000_22_viii

zdjęcia Adrian Maraś

Share on twitter
Share on facebook