Nowy Sącz: ekumeniczne spotkanie z braćmi w wierze…

Nowy Sącz: ekumeniczne spotkanie z braćmi w wierze…

Sądecka parafia ewangelicko-augsburska liczy obecnie niespełna 60 członków jednak protestanci na stałe wpisali się w historię Nowego Sącza, współtworząc jego dzisiejsze oblicze. W tym roku mija 500 rocznica pojawienia się w zachodnim chrześcijaństwie nurtu reformatorskiego zapoczątkowanego przez Marcina Lutra. Wydarzenie to uczczono w nowosądeckim ratuszu okolicznościowym wykładem oraz panelem dyskusyjnym i koncertem.

Na uroczystości w sali posiedzeń  ratusza pojawili się przedstawiciele lokalnych władz i reprezentanci różnych chrześcijańskich kościołów. Do Nowego Sącza przybył również ksiądz biskup Marian Niemiec, kierujący ewangelicką diecezją katowicką, do której należy sądecka parafia Przemienienia Pańskiego.

Cieszę się, że jesteśmy tu wszyscy razem , tak ekumenicznie zgromadzeni – mówi biskup Niemiec. – To dobrze, że chcemy i możemy współpracować, że wszystko to, co się działo w minionych 500 latach, a były to czasy zarówno dobre, jak i złe, nie stanęło na przeszkodzie wzajemnemu współdziałaniu.

O znaczeniu współpracy różnych odłamów chrześcijaństwa, a także o znaczeniu wspólnoty ewangelickiej w Nowym Sączu wspominali Leszek Zegzda, członek zarządu województwa oraz Jerzy Gwiżdż, zastępca prezydenta miasta.

Jestem ochrzczony i wychowany w religii katolickiej – mówi Leszek Zegdza. – Ale świadomy wybór chrześcijaństwa dokonał się w moim przypadku w ruchu Światło Życie, zaś jednym z najmocniejszych moich doświadczeń w jego ramach było spotkanie z braćmi protestantami kościoła ewangelickiego, z braćmi w wierze. Było to niezwykle wzbogacające doświadczenie.

W podobnym tonie, wypowiadał się również Jerzy Gwiżdż, który podkreślił rolę wzajemnego poszanowania, odpowiedzi i współpracy, również z władzami miasta.

Łączy nas wiele, w tym przede wszystkim wspólne wyznanie wiary. Myślę, że jeżeli my chrześcijanie będziemy się tym wyznaniem kierować, to prędzej czy później nasz kościół będzie powszechny i apostolski.

Jerzy Gwiżdż podkreślił także znaczenie wspólnoty ewangelickiej w dziejach miasta oraz złożył podziękowania za jej dotychczasowy wkład w rozwój Nowego Sącza.

W ramach uroczystości upamiętnienia 500 lecia reformacji odbył się również wykład dr Jerzego Sojki zatytułowany „Luter i reformacja” oraz panel dyskusyjny i koncert Beaty Bednarz.

Share on twitter
Share on facebook