3200 sądeczan złożyło wnioski o “antykryzysowe” pożyczki. Procedura rozpatrywania trwa 14-21 dni

tarcza antykryzysowa, pożyczka

Załodze Sądeckiego Urzędu Pracy przybyło pracy. Do instytucji obsługującej mieszkańców miasta wpłynęło ponad 3200 wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej, w formie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Łączna wartość pożyczek wedle złożonych wniosków wynosi tym samym 16 milionów złotych.  Jeśli wnioskodawca w porę złoży wniosek – nie będzie musiał zwracać pieniędzy (maksymalna kwota wsparcia to 5 tys. zł).

Według stanu na 4 dzień maja wpłynęło ponad 3200 wniosków dotyczących udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Precyzyjna liczba nie jest możliwa do wskazania, z uwagi na fakt, że wnioski składane w wersji papierowej przechodzą kwarantannę i wprowadzane są do systemu po min. 24 godzinach od czasu ich złożenia w skrzynce podawczej urzędu informuje redakcję dts24 Jarosław Gliński, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy.  – Do tej pory wypłaciliśmy prawie 400 pożyczek na ogólną kwotę prawie dwóch milionów złotych.

Termin oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi obecnie około 2-3 tygodnie.

Należy wziąć pod uwagę, że w trakcie naboru wniosków, wraz z wejściem w życie Tarczy 2.0., uległy zmianie przepisy dotyczące udzielania pożyczek. Zmianie uległ m.in. druk umowy o udzielenie pożyczki. W przypadku wniosków składanych przed 20.04.2020 r. koniecznym jest dostarczenie do urzędu aktualnie obowiązującej wersji umowy, co ma przełożenie na wydłużenie terminów rozpatrywania wniosków – zwraca uwagę dyrektor Gliński.

Wpłynęły także 64 wnioski (na kwotę 3 580 534,65.zł.) o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii. Pierwsze dofinansowania wynagrodzeń – za miesiąc kwiecień – będą wypłacane początkiem maja.

O udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, do urzędu wpłynęło łącznie 78 wniosków (na kwotę 418 860 zł). Do tej pory zawartych zostało kilkanaście umów. Rozpoczęto wypłacanie pierwszych transz dofinansowania za miesiąc kwiecień i maj.

O dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie wnioskował dotąd nikt.

Sądecki Urząd Pracy otrzymał na realizację powyższych zadań pieniądze z rezerwy MRPiPS i EFS na łączną kwotę 24 316 000 zł. W przypadku wyczerpania puli będziemy wnioskować o dodatkowe środki – zapewnia dyrektor instytucji.

W marcu w urzędzie zarejestrowało się 302 bezrobotnych sądeczan. Na koniec miesiąca SUP miał pod swą pieczą 1511 osób bez pracy. W kwietniu przybyło 263 osoby, podjęcie pracy zgłosiło 67 osób i finalnie – na koniec miesiąca liczba bezrobotnych mieszkańców miasta wynosiła 1685.

Do 4 maja żaden zakład pracy z miasta Nowego Sącza nie zgłosił zamiaru redukcji ani zwolnień grupowych – informuje Jarosław Gliński.

Jak sytuacja przedstawia się w powiecie nowosądeckim  – przeczytasz poniżej:

Bez masowych zwolnień w powiecie nowosądeckim. Złożono 5300 wniosków o pożyczkę w ramach tarczy antykryzysowej

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.