Nowy Sącz: 105 lat Stefana Nowaka!

Stefan Nowak przez całe swoje zawodowe życie był zecerem w drukarni, która była zlokalizowana naprzeciwko sądeckiego magistratu. Wyróżniał się szczególną pracowitością. Przez 52 lata pracy nie był ani jednego dnia na zwolnieniu lekarskim.

Niedawno Stefan Nowak obchodził swoje 105. urodziny.

Był sekundantem jednego z najbardziej znanych siłaczy okresu międzywojennego – Stanisława Cyganiewicza. Przemierzał wiele kilometrów pieszo i często korzystał z roweru, na którym jeździł nawet w wieku 99 lat. Był świadkiem wielu historycznych wydarzeń, w tym wjazdu Józefa Piłsudskiego do Nowego Sącza.

Tuż po siostrze Dominice z Klasztoru Sióstr Niepokalanek, która obchodzi w tym roku swoje 107. urodziny – Pan Stefan jest najstarszym sądeczaninem.

Z życzeniami do czcigodnego jubilata pospieszył prezydent Ryszard Nowak.

– To wielka przyjemność i zaszczyt gościć u tak zacnego Sądeczanina. W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Nowego Sącza życzę Panu wszelkiej pomyślności, radości i kolejnych lat w dobrym zdrowiu. Dziękując za życzenia Jubilat zaprosił prezydenta do kolejnych odwiedzin.

W przekazanym przez prezydenta Nowego Sącza liście gratulacyjnym czytamy między innymi: „Niechaj ta piękna rocznica będzie dla Pana i Pana najbliższych przyczyną do najmilszych spotkań i wspomnień, przeżywanych wspólnie z rodziną i przyjaciółmi. Ciesząc się z Panem tym chlubnym Jubileuszem, pragnę przekazać Panu gorące pozdrowienia oraz życzenia pogody ducha, a także siły i wytrwałości w pokonywaniu trudności życia codziennego”.

Źródło i fot. UM NS. 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.