Sądecki Trójkąt

Sądecki Trójkąt

Tego lata tworzymy wspólnie Sądecką Mapę Rowerową. Przysyłajcie nam krótkie opisy swoich ulubionych tras rowerowych, a my na portalu dts24 ułożymy z nich rowerowy przewodnik Waszego autorstwa.

Dziś na wycieczkę zaprasza Renata Chruślicka – Micor.

Cała trasa ma ok. 27 km, lecz trzeba zaznaczyć na samym początku, że można rozpocząć i zakończyć wycieczkę w dogodnym dla siebie miejscu.

Ruiny Zamku. Źródło: www.nowysacz.pl

Punktem startowym jak i końcowym są Ruiny Sądeckiego Zamku. Zamek został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w latach 1350-1360. Posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze. Do dzisiaj zachowały się resztki murów obwodowych oraz zrekonstruowana Baszta Kowalska. Do naszych czasów nie dotrwały ani plany, ani mury zamku z tamtego okresu . Obecnie na terenie ruin zamku znajduje się park miejski. Kierujemy się w dół na wały nad Dunajcem. Po lewej stronie na wzgórzu znajduje się restauracja „Panorama”.

 

Pojawia się przed nami most kolejowy ( trasa Nowy Sącz – Chabówka) oraz pomnik „Miejsce kaźni 180 rozstrzelanych 1939-45” (0,6 km) Jedziemy pod mostem i dalej obok boiska treningowego. Wyjeżdżamy na wał przy Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ. Jedziemy dalej wałem (1,04 km). Po prawej stronie znajdują się dawne tereny przedwojennej „Wenecji”. Pomysł by powstał ten kompleks narodził się ponad sto lat temu wśród sądeckich kupców . Na wysokości dzisiejszego obiektu WCKS „ Dunajec” swoją siedzibę miało Towarzystwo Wioślarskie .
Na brzegach Dunajca urządzone były alejki spacerowe, które były otoczone kwiatami. Można było wypożyczać łodzie. Spacerowiczom przygrywała orkiestra. W 1912 r. ośrodkowi wioślarskiemu przystani – na prawym brzegu Dunajca 150 m. od mostu kolejowego w stronę górnego biegu rzeki Towarzystwo Wioślarskie nadało oficjalną nazwę WENECJA.

Po lewej stronie jest Park Strzelecki. Pierwotnie znajdował się on na obszarze lewobrzeżnej Kamienicy na wysokości późniejszego Białego Klasztoru . Podobnie jak w innych miastach galicyjskich, Ogród Strzelecki był związany z działalnością Towarzystwa Strzeleckiego, stąd nazwa ogrodu: Towarzystwo Strzelecko – Ogrodnicze.

Widok na Pasmo Radziejowej z wału nad Dunajcem. Źródło: materiały własne

Dalej zaczynają się ogródki działkowe aż do mostu na potoku Dąbrówka Polska przy ulicy Tłoki. Za mostem wjeżdżamy na wał i dalej jedziemy wzdłuż niego (3,06 km). Z wałów podziwiać można przy ładnej pogodzie widok na pasmo Radziejowej.

Znajdujemy się przy rzece Dunajec. Rzeka i jej brzegi od magistrali wodociągowej do „wodospadu” objęte są programem ochronnym „Natura 2000” (4,420 km).

 

Obszar chroniony „Natura 2000” Źródło: materiały własne

Program utworzono z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone . Mijamy stopień wodny „Niagara” oraz elektrownie (5,620 km).

Dojeżdżamy do końca wału i do przejazdu kolejowego linii Tarnów – Muszyna (7,740 km). Można skręcić w prawo albo w lewo. W prawo jechalibyśmy wzdłuż brzegu Popradu aż do mostu drogowego. My skręcamy w lewo.

Dojeżdżamy do potoku „Biegoniczanka” skręcając w prawo (8,640 km). Dojeżdżamy do skrzyżowania z kapliczką i skręcamy w lewo w ulicę Elektrodową (8,8 km). Wyjeżdżamy na skrzyżowanie Węgierska – Elektrodowa (9,250 km). Przed nami widać kościół w Biegonicach, pw. Św. Wawrzyńca. Skręcamy w prawo w ulicę Węgierską i po prawej stronie mijamy szkołę oraz Winną Górę.

W średniowieczu znajdował się tam gród. Zajmował powierzchnię ok. 3–4 ha, miał dwa pierścienie wałów konstrukcji rusztowej o wysokości 6 m i szerokości do 8 metrów oraz fosę o szerokości 3 m. Wały ziemne broniły grodu, który kontrolował biegnący nieopodal szlak handlowy. Od strony rzeki znajduje się nieczynny kamieniołom, z którego kamień posłużył przy budowie biegonickiego kościoła. Nazwa Winna Góra nawiązujące do czasów najdawniejszych kiedy to południowy stok góry obsadzony był winoroślą.

Obecnie znajduje się tam punkt obserwacyjny, z którego roztacza się widok na pasmo Radziejowej, pasmo Beskidu Sądeckiego oraz na Nowy Sącz i Stary Sącz. Na wprost nas rozciąga się widok na Przehybę.

Dojeżdżamy do skrzyżowania Węgierska – Popradzka (11 km). Skręcamy w ulicę Popradzką. Jedziemy ulicą Popradzką ok 200 m. Mijamy skrzyżowanie z drogą do ośrodka „Myślec nad Popradem”,  jedziemy jeszcze 100 m. i skręcamy w lewo w ulicę Gospodarską, przez którą przechodzi „Karpacki Szlak Rowerowy”.

Widok na Klasztor Klarysek i Kościół Farny. Źródło: materiały własne.

Przebieg trasy nawiązuje do historycznego szlaku handlowego z Węgier do Wieliczki i Krakowa (z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki turystyki rowerowej oraz przebiegu obecnie istniejących dróg).

Zaczyna się najtrudniejszy etap trasy z podjazdem o różnicy wysokości ok 400 m. (11,3 km). Po przejechaniu ok 300 m. na 11850 m. dochodzimy do granicy lasu biegonickiego „Gaj”.

Zatrzymujemy się na krótki odpoczynek z piękną panoramą (11,650 km). Patrząc w tył od kierunku jazdy widzimy Stary Sącz z majestatycznymi wieżami Klasztoru Klarysek i Kościoła Farnego.

Widok na Dolinę Żeleźnikowskiego Potoku. Źródło: materiały własne.

Po lewej stronie na pierwszym planie Dolina Żeleźnikowskiego Potoku a dalej, za Doliną Popradu piękna panorama pasma Radziejowej.

Po prawej stronie mamy widok na nowy most kolejowy na Popradzie i drogowy na Dunajcu oraz na Winną Górę.

Widok na Winną Górę z ulicy Gospodarskiej. Źródło: materiały własne

Jedziemy dalej mijając granicę lasu. Po prawej stronie roztacza się piękny widok na Dolinę Żeleźnikowskiego Potoku a dalej na pasmo Jaworzyny ze szczytami: Wysoki Groń (691 m.n.p.m.) i Ostra ( 834 m.n.p.m.) za nimi widać czubek Makowicy. Jeszcze ok 200 m. i znajdujemy się na szczycie gdzie znów możemy kontynuować jazdę.

Mijamy skrzyżowanie z drogą z lewej strony oraz starą kapliczką i jedziemy dalej ulicą Gospodarską (12,050 km). Droga prowadzi lekko pod górę przez teren zabudowany po obu stronach.

Widok na Nowy Sącz na granicy Żeleźnikowej Wielkiej i Biegonic. Źródło: materiały własne.

Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Biegonicką i dalej z drogą do Żeleźnikowej Wielkiej (12,850 km). My skręcamy w lewo -tak jak pokazuje strzałka szlaku rowerowego i po przejechaniu 70 m. skręcamy w prawo. Jedziemy dalej drogą asfaltową. Po prawej stronie mamy widok na Dolinę Żeleźnikowskiego Potoku oraz kościół, a nad nim góruje Myślec (12,920 km).

Dalej widać pasmo Jaworzyny ze szczytami Wysoki Groń i Ostra. Droga skręca w prawo.

Dojeżdżamy do granicy lasu (13 km). Warto się zatrzymać i odpocząć oraz podziwiać piękną panoramę pasma Radziejowej. Dalej patrząc w prawą stronę mamy piękny widok na całą Kotlinę Sądecką od Starego Sącza poprzez tereny z drugiej strony Dunajca z pięknymi wzgórzami, na Nowy Sącz i wzgórza w okolicy Jamnicy.

Jedziemy dalej. Po prawej stronie las, a z lewej zabudowania. Po przejechaniu 200 m. droga zaczyna zjeżdżać w dół. Warto na chwilę stanąć aby zobaczyć piękną panoramę Nowego Sącza (13,2 km). Jedziemy w dół, po chwili jedna droga znów pnie się w górę.

Widok na pasmo Jaworzyny Krynickiej, Wysoki Groń i Ostra. Źródło: materiały własne.

Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Majdan i znaku granicy miasta (13,7 km). Skręcamy w lewo i jedziemy w dół do ulicy Mała Poręba. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo.

Mijamy przystanek MPK i zaraz w lewo skręcamy w ulicę Bohaterów Orła Białego (14,8 km). Jedziemy dalej w dół. Przed nami las Dąbrówka a po prawej i lewej stronie pola uprawne i zabudowania gospodarskie.

Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Podbielowską. Na skrzyżowaniu po lewej stronie stoi kapliczka. My skręcamy w prawo dalej jedziemy ulicą Podbielowską (15,8 km). Skręcamy ponownie w prawo (15,9 km). Droga prowadzi lekko pod górę. Po obu stronach rozciągają się zabudowania, a przed nami panorama gór.

Widok na Margoń Wyżna, Margoń Niżna i Sapalska Góra. Źródło: materiały własne.

W dole wieża kościoła w Zawadzie.

Droga zaczyna zjeżdżać w dół. Skręcamy w lewo w ulicę Gorczańską (16,7 km). Jedziemy przez malownicze tereny Poręby Małej aż do skrzyżowania z ulicą Juranda. Skręcamy w lewo i dalej kierujemy się w dół (17,4 km).

Dojeżdżamy do skrzyżowania ulic Jaworzyńska, Kręta i Juranda. Skręcamy w prawo w ulicę Krętą (17,8 km). Droga wije się wśród zabudowań gospodarskich.

Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Pienińską (18,1 km). Skręcamy w prawo w ulicę Krętą. Przed nami widać już w kościół w Zawadzie.

Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Nawojowską (18,8 km). Po prawej stronie kościół pw. Matki Bożej Bolesnej. Skręcamy w lewo i jedziemy ulicą Nawojowską do skrzyżowania z Alejami Józefa Piłsudskiego. Jedziemy w dół ścieżką rowerową wzdłuż Alei Piłsudskiego pod wiaduktem kolejowym (trasa Muszyna- Tarnów) i dalej ścieżką rowerową (19,5 km).

Mijamy tzw. „Skałki” nad Kamienicą. Przejeżdżamy przez rondo I Brygady – Piłsudskiego i cały czas ścieżką.

Dojeżdżamy do Ronda Solidarności (24 km). Przechodzimy na drugą stronę rzeki Kamienicy przez wiszącą kładkę. Skręcamy w lewo i jedziemy dalej wałem. Po lewej stronie znajduje się pomnik „Ofiar Faszyzmu” (25 km). Jedziemy pod mostem na ulicy Krańcowej i dalej wałem nad Kamienicą.

Przejeżdżamy pod mostem na ulicy Lwowskiej (26,2 km).

Dojeżdżamy do mostu na skrzyżowaniu ulic Tarnowska, Legionów, Bulwar Narwiku (27, 2 km) mijamy pomnik „W hołdzie zamęczonym i pomordowanym na Syberii”. Jeszcze tylko 500 m. i znajdujemy się w punkcie startowym, czyli pod Sądeckim Zamkiem.

Trasa autorska Renaty Chruślickiej – Micor zawarta w pracy dyplomowej
pt. Turystyka rowerowa w powiecie nowosądeckim. Program rozwoju, z 2014 roku,
która znajduje się w archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

W Małopolsce przybędzie 8 linii komunikacyjnych. Ile wynosi dofinansowanie i jakie to połączenia?

Play Video about Christian Merli

13 Hill Climb Limanowa. Dwa dni sportowych zmagań na światowym poziomie. Jak przebiegała 13. edycja górskiego wyścigu ?

Temat dnia

Największa w historii gminy Stary Sącz inwestycja – budowa kanalizacji i wodociągów – część I

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.