Podatek zapłacisz także przelewem

Podatek zapłacisz także przelewem

Aby zapłacić podatek nie musicie biegać po mieście! Urzędnicy z Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatków Urzędu Miasta Nowego Sącza przypominają, że podatki i wszelkie inne opłaty można uregulować także przelewem.

To dobra wiadomość dla wszystkich sądeczan, którzy mają mało czasu, a są zobowiązani do zapłaty podatku: od nieruchomości,
podatku rolnego, leśnego, podatku opłacanego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego czy podatku od środków transportowych. Przelewem można wnosić także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty skarbowe i targowe.

Wpłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego umieszczony w decyzji wymiarowej przesłanej do podatnika na 2018 rok lub na rachunek bankowy organu podatkowego (tj.  33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 w ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz, ul. Kościuszki 13), bez dodatkowych opłat.

Oczywiście podatki można płacić także tradycyjnie w kasie Urzędu Miasta, Rynek 1, pok. nr 5, od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30-15.00 oraz w punkcie kasowym w Galerii Trzy Korony, ul. Lwowska 80, poziom -2, od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00.