Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz. Wartość 9,5 mln zł

Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz. Wartość 9,5 mln zł

Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz

8 kwietnia Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) Nowy Sącz podpisało umowę na budowę kotła biomasowego o mocy nominalnej 3 MW, a wkrótce Wykonawca rozpocznie już pierwsze prace budowlane związane z tą inwestycją. 


ponad 9,5 mln złna budowę kotła biomasowego MPEC

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”, współfinasowanego ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Na budowę kotła biomasowego MPEC przeznaczy ponad 9,5 mln zł, które w 45 % pokryje z przyznanego dofinansowania.

– Cieszę się, że MPEC regularnie pozyskuje fundusze na inwestycje w ekologie i dywersyfikację źródeł ciepła. To również inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców, ponieważ widzimy co się dzieje na światowych rynkach surowców. To kolejny element dywersyfikacji źródeł ciepła – zaznacza Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

Drugi kocioł na biomasę zapewni zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, wzrost produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biomasy i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Zrębka spalana w sądeckim MPEC-u pochodzi od lokalnych dostawców biomasy. Firmy, które dostarczają paliwo na ogół swoją siedzibę mają w promieniu 100 km od Nowego Sącza.

– Po zrealizowaniu tej inwestycji będziemy dysponować trzema niezależnymi źródłami ciepła. – Jak wyliczył prezes Kupczak w 2021 r. blisko 31 proc. produkowanego ciepła pochodziło z biomasy, a w 2023 r. ilość ciepła wytwarzanego z węgla spadnie poniżej 50 proc.

W ramach wspomnianego projektu MPEC zrealizował już takie zadania jak: likwidacja 3 kotłów gazowych i przyłączenie budynków na ul. Jana Pawła II. Ponadto, MPEC planuje likwidację jeszcze 4 kotłów gazowych oraz 2 kotłów węglowych, a także montaż lamp oświetleniowych zasilanych z paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii elektrycznej, co ograniczy zużycie energii elektrycznej na terenie MPEC.


Efektywny system ciepłowniczy

Obecnie w MPEC Nowy Sącz trwa budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, a w poprzednim roku do użytku został oddany kocioł biomasowy o mocy 7 MW. Inwestycje w nowe źródła energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i kogeneracji, przełożą się na status efektywnego systemu ciepłowniczego. Jak zapewnia Prezes MPEC – Paweł Kupczak – to nie koniec inwestycji w czyste powietrze w Nowym Sączu i ekologiczne źródła w MPEC.

Celem projektu jest nie tylko rozbudowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ale również podejmowanie działań ograniczające zanieczyszczanie powietrza pyłami oraz dwutlenkiem węgla będących jednym z głównych przyczyn globalnego ocieplenia. Uniezależnienie się od węgla pozwoli na bardziej ekologiczną produkcję ciepła. W obecnej sytuacji, którą obserwujemy na świecie są to działania zmierzające ku zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców, polepszeniu warunków życia (czystsze powietrze), a także zmaksymalizowanie efektywności systemu ciepłowniczego.

Energia cieplna produkowana w MPEC-u, pomimo wciąż dużego udziału technologii węglowej, jest ekologiczna z uwagi na poczynione inwestycje, mające na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń i dostosowaniu ich do niezwykle surowych wymogów ochrony środowiska.

Spółka ogranicza emisję do powietrza poprzez wykorzystywanie w możliwie szerokim zakresie paliw niskoemisyjnych (gaz ziemny) i uznawanych za takie, które nie emitują szkodliwych substancji (biomasa). Spółka stosuje wysokosprawne urządzenia oczyszczania spalin oraz spala węgiel o niskiej zawartości siarki.

Artykuł partnera

Fundusze norweskie - logo i hasło

Przeczytaj również: Małe sądeckie „embargo” na rosyjski węgiel… MPEC będzie grzał ścinką drzewną

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

WAŻNE !

Najlepszy kierowca Małopolski 2022. Kto został zwycięzcą?

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.