Niedziela Palmowa w Sądeckim Parku Etnograficznym

Niedziela Palmowa w Sądeckim Parku Etnograficznym

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do skansenu na obchody Niedzieli Palmowej (Kwietnej). W tym roku Niedziela Palmowa wypada 10 kwietnia. 

Uroczystość rozpocznie się od procesji z tradycyjnymi palmami wielkanocnymi oraz z figurką Chrystusa na osiołku tzw. Jezuskiem Palmowym (zwanym także Dębowym lub Lipowym). Jest to nawiązanie do uroczystych XVII- i XVIII-wiecznych procesji. Zwyczaj ten przywędrował na ziemie polskie prawdopodobnie z Niemiec, gdzie był dość powszechny. W XVII i XVIII w. procesje te były bardzo okazałe.

W Krakowie wózek z figurką Jezusa ciągnęli zwyczajowo rajcy miejscy i znani krakowscy mieszczanie. Tłumy ubrane odświętnie, zebrane na drodze między kościołami, rzucały pod koła wózka kwiaty i wierzbowe gałązki, wołając: „Hosanna synowi Dawidowemu”, „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie dla ludzkiego zbawienia”. Obrzęd ten z czasem zmienił się w hałaśliwą, nieprzyzwoitą zabawę, dlatego biskupi krakowscy w 1780 r. wydali zakaz wożenia figurki w świątyniach, a później całkiem zabroniono procesji z Jezusem Palmowym. Obyczaj ten wkrótce zaginął. Po II wojnie światowej obchody Jezuska Palmowego przywrócone zostały w Tokarni koło Myślenic. Obecnie najbliżej Nowego Sącza zwyczaj ten praktykowany jest w kościele w Marcinkowicach.

Program uroczystości

10.30 – Msza święta w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej z poświęceniem palm oraz uroczystą procesją z figurą Chrystusa na osiołku. Procesję poprowadzi Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy”.

12.30 – Spotkanie prezentujące prezentujące płytę pt. „Żegnam Cię mój świecie wesoły”, na której znalazły się nagrania tradycyjnych pieśni żałobnych i pogrzebowych śpiewanych na Sądecczyźnie. Spotkanie będzie połączone z krótkim koncertem.

Zarejestrowane pieśni wykonywane są przez praktyków, czyli osoby, które nadal przewodzą tego typu spotkaniom lub są ich aktywnymi uczestnikami. Do płyty została dołączona książeczka z pełnymi tekstami pieśni oraz z artykułem przybliżającym tradycje pogrzebowe na Sądecczyźnie. Płyta powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Górale Karpat” i została wydana w ramach prowadzonej pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego Fonoteki Powiatu Nowosądeckiego.

9.00 – 15.00
Zwiedzanie skansenu (bez udostępniania wnętrz).

 

Fot. z arch. Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. 

 

Share on twitter
Share on facebook