Niedziela Palmowa – tak było…

Niedziela Palmowa – tak było…

Dzisiaj Niedziela Palmowa. Co roku tego dnia wierni święcą swoje palmy. W tym roku jest zupełnie inaczej…

Co roku w Bazylice Św. Małgorzaty odbywał się konkurs palm. Na placu obok kościoła były nie tylko święcone, ale również oceniane. Wiele z nich trafiało do świątyni.

Bardzo ciekawie i bardzo kolorowo było do tej pory w Paszynie. Mieszkańcy przygotowywali palmy, prawie wszystkie tej samej wielkości, które po procesji wokół kościoła ozdabiały Grób Chrystusa.

Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy, a ten fakt opisali wszyscy Ewangeliści .
„Będąc w okolicy Betfage, Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła (w Ewangelii św. Mateusza mowa jest o oślicy i osiołku). Na pytania, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan go potrzebuje. Gdy to zrobili, Chrystus dosiadł osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud wyszedł mu na spotkanie, słał pod nogi płaszcze i gałązki i wykrzykiwał: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! Wydarzenie to miało być spełnieniem słów ze Starego Testamentu: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy .”
Niedziela Palmowa rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza.
Tradycje wykonywania palm wielkanocnych sięga VII wieku, a zapoczątkował tę tradycję Kościół francuski. Święcenie własnoręcznie wykonanych palm odbywa się w całej Polsce, a w wielu miejscowościach odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę, które osiągają wysokość od kilkunastu centymetrów do kilkudziesięciu metrów.
Palmy w zależności od regionu mają różnych styl i są wykonywane z różnych materiałów.
Palma wileńska robiona była z trawy i drobnych kwiatów, suszonych i barwionych na różne kolory. Następnie owijano jest ciasno wokół kijka. Ich długość wyniosła od 20 do 70 cm.
Palma kurpiowska wykonywana była z bibułowych ręcznie robionych kwiatów. Ozdoby były przymocowane do leszczynowej lub z młodej sosny gałęzi oplecionego dodatkowo borówką, jałowcem, bukszpanem, a miała długość od 2 do 10 metrów.
W naszym regionie dominują palmy kilkunastometrowe na bazie gałęzi wierzby wikliny albo leszczyny. Całość jest przewiązana szpagatem lub rzemieniem. Na górze jest mocowany czub ze sztucznych kolorowych kwiatów, bazi, bukszpanu, cisu, doczepione są także kolorowe wstążki.
(źródło – Wikipedia)

 

Wielkanocna Palma stanęła na sądeckim rynku…

Reklama