Nie miałeś prądu przez dłuższy czas? Należy Ci się bonifikata

Z powodu wichury, która spustoszyła Sądecczyznę, ponad 14 tysięcy mieszkańców musiało borykać się z brakiem dostępu do energii elektrycznej. Dzisiaj rano około 570 osób nadal nie miało prądu i wiele wciąż go nie ma. Usuwanie awarii potrwa nawet do wieczora. W takiej sytuacji warto wiedzieć, że odbiorcy mogą starać się o bonifikatę, jeśli przerwa w dostawie była odpowiednio długa.

WSB2020

W większości przypadków kwoty nie będą zbyt wysokie, jednak mimo tego, warto skorzystać z przysługującego prawa.

Zgodnie z Prawem Energetycznym, odbiorca może otrzymać bonifikatę, jeśli jednorazowa przerwa w dostawie była dłuższa niż 24 godziny. Pieniądze przysługują też, kiedy awarie trwały łącznie ponad 48 godzin w ciągu roku.

Bonifikata dla gospodarstw domowych (czyli odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV) stanowi dziesięciokrotność ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostawie. W przypadku przyłącza do sieci o innym napięciu otrzymana kwota będzie pięciokrotnością ceny energii elektrycznej.

- Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczeniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach - czytamy na stronie Polskiej Grupy Energetycznej.

Wnioski o przyznanie pieniędzy można najczęściej znaleźć na stronach internetowych firm energetycznych. Wypełniony dokument należy wysłać lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta. Czasem wystarczy tylko wysłać formularz drogą e-mailową. Operatorzy mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

MAGIK MAŁA

Wypowiedz się w tej sprawie

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.