Newag planuje produkcję tańszej energii

Newag planuje produkcję tańszej energii

Newag

Newag nadal jest zainteresowany budową spalarni odpadów, która stanowiłaby tańsze oraz ekologiczne źródło energii dla Nowego Sącza i zakładu. Firma złożyła wnioski o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza oraz o Punktową zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zmiana Studium oraz Zmiana Planu chociaż niezbędna, nie przesądza o budowie instalacji. Realizacja tego typu inwestycji wiąże się z wielomiesięcznymi procedurami formalno-prawnymi i środowiskowymi związanymi choćby z uzyskaniem decyzji środowiskowej czy pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami, projekt poddawany jest konsultacjom społecznym i opiniowany przez szereg instytucji takich jak Urząd Marszałkowski, Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy służby sanitarne.

– Jesteśmy nadal zainteresowani budową ekologicznego i tańszego źródła energii, które wpłynęłoby pozytywnie na dalszy rozwój miasta, a mieszkańcom zapewniłoby niższe rachunki za ciepło oraz zagospodarowanie odpadów. To niezwykle ważne w odniesieniu do rosnących cen węgla, gazu, a także ograniczonej dostępności surowców – mówi Łukasz Mikołajczyk, rzecznik NEWAG S.A.

W Europie funkcjonuje ponad 500 spalarni produkujących energię z odpadów. W ten sposób energię czerpią również polskie miasta i regiony. Ekologiczne elektrociepłownie znajdują się m.in. w Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy, Koninie, Poznaniu, Rzeszowie, Białymstoku, Zabrzu oraz Krakowie. W budowie są instalacje w Olsztynie i Gdańsku, a powstanie kolejnych planowane jest w wielu innych lokalizacjach na terenie kraju. Rozwój tego typu obiektów w Polsce jest jednym ze strategicznych założeń rządowych związanych z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej. Realizację projektów wspiera finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego, przeznaczonych na modernizację polskiego sektora energetycznego.

Instalacja w Nowym Sączu powstałaby zgodnie z tzw. standardami BAT, czyli Najlepszej Dostępnej Techniki. Mogłaby przekształcać miesięcznie w energie elektryczną i ciepło ok. 3750 ton paliwa z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu, maksymalnie do 45 tys. ton w skali roku. Dostawa paliwa odbywałaby się docelowo za pomocą transportu kolejowego oraz kołowego (ok. 12 samochodów w ciągu dnia). Wyprodukowana energia elektryczna byłaby przekazywana do sieci energetycznej, energia cieplna zaś do miejskiej sieci ciepłowniczej.

NEWAG PLANUJE PRODUKCJĘ TAŃSZEJ I EKOLOGICZNEJ ENERGII

 Przeczytaj również: Newag zmienia plan. Spalarnia ma być o połowę mniejsza

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

W Małopolsce przybędzie 8 linii komunikacyjnych. Ile wynosi dofinansowanie i jakie to połączenia?

Play Video about Christian Merli

13 Hill Climb Limanowa. Dwa dni sportowych zmagań na światowym poziomie. Jak przebiegała 13. edycja górskiego wyścigu ?

Temat dnia

Największa w historii gminy Stary Sącz inwestycja – budowa kanalizacji i wodociągów – część I

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.