Najpierw sesja, później poligon. Studenci sądeckiej PWSZ zostaną oficerami rezerwy

Najpierw sesja, później poligon. Studenci sądeckiej PWSZ zostaną oficerami rezerwy

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zdecydował dziś, że uczelnia przystąpi do pilotażowego programu szkolenia wojskowego na wyższych uczelniach w ramach Legii Akademickiej. Każdy student, który zechce odbyć szkolenie  teoretyczne i praktyczne będzie mógł zostać szeregowym, podoficerem lub oficerem rezerwy.

– Dostaliśmy informację od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że jeżeli senat uczelni pozytywnie zaopiniuje możliwość przystąpienia do tego programu, to studenci w ramach zajęć, poza planem studiów, będą mogli ten program realizować – informuje nas dr Halina Potok, prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

PWSZ chęć przystąpienia do realizacji projektu zgłosi Ministerstwu, które zleci wykonanie zadania uczelni.

– Program obejmuje trzy moduły realizowane w poszczególnych semestrach studiów. Nawiązaliśmy współpracę z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu, która będzie prowadzić zajęcia. Przedsięwzięcie to w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z  budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie mogą wziąć udział studenci na terenie całego kraju z uczelni publicznych i niepublicznych, posiadający obywatelstwo polskie – wyjaśnia dr Halina Potok.

Ponad miesiąc temu sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Michał Dworczyk oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksander Bobko podpisali, w imieniu szefów resortów, porozumienie w sprawie realizacji projektu. 

– Przed polskimi Siłami Zbrojnymi RP stoi bardzo poważne zadanie odbudowy rezerw osobowych. Jednym z naszych przedsięwzięć jest właśnie stworzenie możliwości ochotniczego szkolenia studentów. Działamy zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która stworzyła możliwości i podstawy do wprowadzenia takich szkoleń. Szkolenie będzie podzielone na dwie części. Część teoretyczna realizowana będzie na uczelniach w trakcie roku akademickiego, a część praktyczna – w jednostkach oraz w centrach i ośrodkach wojskowych – mówił wówczas sekretarz stanu w MON.

Ministerstwo Obrony Narodowej przewidziało 10 tysięcy miejsc na przeszkolenie szeregowych i podoficerów. Od listopada na uczelniach rozpoczną się zajęcia teoretyczne, natomiast w czasie wakacji studenci będą przechodzili szkolenia poligonowe.

Według wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandra Bobko, program „Legii Akademickiej” odpowiada na ważne zapotrzebowanie państwa dotyczące uzupełnienia składu osobowego rezerw, co jest w kontekście międzynarodowym i wewnętrznym rzeczą bardzo ważną z punktu widzenia obronności kraju. Podkreśla, że resort robi to z pełnym poszanowaniem zasady autonomii uczelni, a więc uczelnie będą do tego programu przystępować na zasadzie dobrowolności.

Organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany jest proces szkolenia wojskowego. Program będzie obejmował około 30 godzin lekcyjnych, w formie wykładów. Wykorzystywane również będą metody kształcenia na odległość, które będą uzupełnieniem tradycyjnych form nauczania.

Jak podaje ministerstwo, po zaliczeniu części teoretycznej student będzie mógł złożyć wniosek do organów wojskowych, po którym otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Odbędą się one w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda.

Dwa etapy szkolenia dzielą się na: moduł szkolenia podstawowego, trwający 22 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz podoficerskiego, również trwającego 22 dni i kończącego się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala.

Fot. pixabay 

Share on twitter
Share on facebook