Nagrodzeni za badanie dziejów Sądecczyzny

Nagrodzeni za badanie dziejów Sądecczyzny

nagroda im. Morawskiego

Kapituła Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego przyznała nagrody autorom aż pięciu książek o tematyce historycznej, wydanych w latach 2019 i 2020. Dziś w sali Ratusza Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu wręczono również Nagrodę Specjalną.

nagroda im. Morawskiego Kruk
Bożena Mściwujewska-Kruk

– Pandemia pokrzyżowała działania wielu instytucji i wstrzymała realizację szeregu inicjatyw. Wywarła także wpływ na XIII i XIV edycję naszej dorocznej Nagrody. W gronie założycieli Nagrody, biorąc pod uwagę ograniczenia, w tym zamknięcie bibliotek, uznaliśmy, że nie ma warunków do rzetelnego zapoznania się przez wszystkich członków Kapituły z proponowanymi do nagrodzenia pracami. Jednocześnie nie chcieliśmy wstrzymać realizacji inicjatywy, mającej już dwanaście lat nieprzerwanego funkcjonowania i trwałego jej ulokowania się w krajobrazie sądeckiej kultury i dokumentowania historii naszego regionu. Dlatego, w imieniu założycieli nagrody, czyli Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, zdecydowaliśmy się nagrodzić w edycjach XIII i XIV pozycje wydane w latach 2019 i 2020 zgodne – naszym zdaniem – z duchem Nagrody. Oddają one szeroką gamę poglądów na historię Sądecczyzny wyrażanych przez członków Kapituły – mówiła podczas uroczystości Bożena Mściwujewska-Kruk, sekretarz kapituły, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.

W XIII edycji za 2019 r. nagrodzono dwie książki: Marka Smoły Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach : środowisko – kościół – życie religijne. T. 1-2. – Tarnów : S-CAN Wydawnictwo, 2019 oraz O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy…: wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka / oprac. Sylwester Rękas. – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa i Archiwum Narodowe, Kraków, 2019.

Tadeusz Duda, Nagroda im. Szczęsnego Morawskiego
Tadeusz Duda odznaczony Złotym „Jabłkiem Sądeckim”

W XIV edycji za rok 2020 nagrodzono trzy książki oraz przyznano Nagrodę Specjalną. Nagrodzone pozycje to: KRAKOWIACY, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej. T. 1–10, red. Maria Brylak-Załuska, Nowy Sącz: Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 2020, NIEDZICA Monografia 1320–2020, podred. Anna Mlekodaj i Elżbieta Łukuś, 2020 oraz METRYKA Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787, 1829), oprac. i wydał Julian Dybiec. – Kraków: 2020.

Andrzej Zarych, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu, odbierając nagrodę w imieniu Marii Brylak-Załuskiej, podkreślił, że dzień wcześniej autorka za swoją pracę otrzymała w Warszawie Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 2021.

Nagrodę Specjalną za całokształt wieloletnich wysiłków na rzecz badania historii Sądecczyzny otrzymał Tadeusz Duda, autor Starosądecki słownik biograficzny, Stary Sącz: Gmina Stary Sącz, 2020. Jego również wyróżnił podczas uroczystości Marek Kwiatkowski, starosta powiatu nowosądeckiego, odznaczając laureata odznaką Złote „Jabłko Sądeckie”.

***

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI NAGRODY „SĄDECCZYZNA” IM. SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO:

2007 – dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego

2008 – Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908–2008

2009 – Jerzy Giza, Nowosądecka Lista Katyńska

2010 – dr Józef Skrabski, Kościoły Grybowa

2011 – ks. dr Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939–1945

2012 – Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci

2013 – dr Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu

2014 – Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej oraz praca zbiorowa pod red. dr. Dawida Golika, Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956

2015 – Janusz Hetmańczyk, Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka oraz prace zbiorowe: Niepokalanki w Nowym Sączu. Katalog wystawy październik – grudzień 2015, oprac. red. Leszek Migrała; Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej pod red. Grzegorza Olszewskiego

2016 – dr Sławomir Wróblewski, Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu oraz Bogdan Potoniec, Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie

2017 – Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową: koordynator projektu – Beata Wierzbicka, redakcja naukowa – dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki

2018 – dr hab. Marcin Przybyła, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny: archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach oraz dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889.

Fot. (KGK)

Share on twitter
Share on facebook