Na Sądeczyźnie jest tylko dwóch nauczycieli z tym tytułem. Zbigniew Małek – Profesorem Oświaty

Na Sądeczyźnie jest tylko dwóch nauczycieli z tym tytułem. Zbigniew Małek – Profesorem Oświaty

Do tej pory tytuł taki posiadał w Nowym Sączu i na całej Sądecczyźnie tylko Bogusław Kołcz, dyrektor Zespołu Szkół Akademickich (otrzymał tytuł czternaście lat temu). Do elitarnego grona Profesorów Oświaty dołączył wczoraj Profesor Zbigniew Małek, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego i Katolickiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu.

Profesor Oświaty to tytuł honorowy, nadawany przez Kapitułę ds. Profesora Oświaty przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.  Kapituła składa się z 16 członków powoływanych przez ministra. Tworzą ją osoby będące uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty.

Wręczenie Honorowego Tytułu Profesora Oświaty Profesorowi Małkowi odbyło się w czwartek, 13 października podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w Sali im. Anny Walentynowicz przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Tytuł wręczał wszystkim 21 osobom nominowanym przez Kapitułę, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w obecności między innymi: wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, wiceministrów MEiN oraz Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Przyznając tytuł Profesora Oświaty Kapituła bierze pod uwagę  wybitne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela posiadającego stopień nauczyciela dyplomowanego.

Profesor Zbigniew Małek od 24 lat pełni funkcję dyrektora, obchodzącej w tym roku Jubileusz 25-lecia, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Od 13 lat jest dyrektorem Katolickiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu. Obowiązki dyrektora w/w szkół godzi z pracą wykładowcy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie. Posiada uznany dorobek i publikacje naukowe. Jest również bardzo cenionym trenerem piłki nożnej (był zawodnikiem i trenerem w Sandecji). W ubiegłym roku z drużyną AZS PWSZ Nowy Sącz zdobył Wicemistrzostwo Polski w Piłce Nożnej. Miesiąc temu Szkoła Trenerów PZPN nadała mu uprawnienia Trenera Edukatora UEFA. Jest to ostatni, najwyższy szczebel kariery trenerskiej. Posiada również uprawnienia trenera przygotowania motorycznego, gimnastyki sportowej, kajakarstwa i uprawnienia sternika motorowodnego.

Podczas 42 lat pracy zdobył wszechstronne doświadczenie pedagogiczne. Pracował w szkole wiejskiej z klasami łączonymi, w szkole sportowej, w dużej podstawowej szkole publicznej, w gimnazjum, w liceum, na wyższej uczelni oraz aktualnie w niepublicznej szkole katolickiej i ogólnokształcącej szkole muzycznej. W latach 1990-1992 był dyrektorem Szkoły Sportów Letnich (przy SP 15), a w latach 1992-1997 jako wicedyrektor współtworzył i kierował najnowocześniejszą i największą w tym czasie w Nowym Sączu Szkołą Podstawową nr 20.

Uzyskując tytuł honorowy Profesora Oświaty i uprawnienia Trenera Edukatora UEFA, Zbigniew Małek osiągnął ostatni szczebel kariery nauczycielskiej i trenerskiej. Jak mówi o sobie: „Jestem szczęśliwym, spełnionym zawodowo człowiekiem. Dziękuję wszystkim nauczycielom – tym którzy mnie uczyli i tym którzy towarzyszyli mi przez 42 lata mojej pracy. Szczególnie dziękuję nauczycielom szkół katolickich, w których pełnię funkcję dyrektora. Bez nich, bez uczniów, również bez ich rodziców, nie osiągnąłbym tego sukcesu. Dedykuję go mojej żonie – Ani (też nauczycielce), która wspierała i dalej wspiera mnie w trudach codziennej pracy. Czasami mam wyrzuty sumienia, że moja praca stawała wyżej niż moja rodzina. Często poświęcałem więcej czasu obcym dzieciom niż swoim trzem synom. Niestety tak się dzieje w wielu nauczycielskich rodzinach. Dziękuję zarządowi Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, który zainicjował wniosek profesorski. Dziękuję Pani Kurator, że zechciała się nad nim pochylić, uzupełnić i ostatecznie wysłać do Kapituły”.

 

 

Czytaj też:

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama