Można już składać wnioski o wsparcie w ramach Tarczy 5.0

Od wczoraj można składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy 5.0. Przyjmowane są drogą elektroniczną – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Z tego rozdania mogą skorzystać przedstawiciele branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Jedną z form wsparcia jest zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.

Ze zwolnienia skorzysta przedsiębiorca, który był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 roku i w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, miał przychód niższy minimum o 75 proc. w porównaniu z przychodem sprzed roku. Zwolnienie dotyczy także składek już opłaconych. Warunkiem jest złożenie – do 31 października  – dokumentów rozliczeniowych za miesiące wskazane we wniosku. Termin mija 30 listopada.

O świadczenie postojowe mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Świadczenie to będzie można otrzymać trzykrotnie. Jeżeli zostało ono wcześniej już trzy razy wypłacone – nie przysługuje ponownie.

Przewodnik turystyczny otrzyma postojowe, jeśli odnotował przestój w prowadzeniu biznesu z powodu COVID-19, jego działalność ma charakter sezonowy, w 2019 r. była prowadzona przez maksymalnie 9 miesięcy i zawiesił działalność po 31 sierpnia 2019 roku.

Agent turystyczny otrzyma 2080 zł, jeśli rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku i odnotował także przestój z powodu COVID-19. Nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć osoby, które wcześniej już otrzymały co najmniej jedno postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom którzy zajmują się m. in. transportem turystycznym, wystawianiem i występowaniem w przedstawieniach czy prowadzeniem dyskotek, domów zagadek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

To świadczenie jest przewidziane dla osób, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu w tym samym miesiącu w 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, w takiej samej wysokości co wcześniej otrzymane.

Anna Szaniawska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa małopolskiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.