Możesz skorzystać z bezpłatnego szkolenia z generatora ofert dla organizacji pozarządowych

Możesz skorzystać z bezpłatnego szkolenia z generatora ofert dla organizacji pozarządowych

Aby ułatwić i usprawnić proces składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu uruchamia w 2023 roku Generator eNGO dla organizacji pozarządowych.

Elektroniczny generator jest internetowym narzędziem, które umożliwia w prosty sposób złożenie oferty realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzięki elektronicznemu generatorowi wypełnianie ofert będzie szybsze i pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów np. rachunkowych. Generator ułatwi także składanie sprawozdań z wykonania zadania przez automatyczne przenoszenie części danych z oferty do sprawozdania.

SZKOLENIE online z obsługi Generatora dla przedstawicieli organizacji pozarządowych odbędzie się 13 stycznia 2023 r. o godz. 15:00
fot: pexels.com
źródło: Starowstwo Powiatu Nowosądeckiego
Share on twitter
Share on facebook