Michał Gawlik

Michał Gawlik

Imię i nazwisko: Michał Gawlik

Nazwa partii: popierany przez KKW Trzecia Droga PSL- PL2050 Szymona Hołowni
Numer na liście wyborczej: 16

Data i miejsce urodzenia:

15 kwietnia 1966 r w Gorlicach

Wykształcenie:

wyższe

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

policjant, obecnie emeryt

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

posiadam wykształcenie oraz doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi w administracji publicznej pełniąc kierownicze stanowiska przez 19 lat w tym przez okres 12 lat na stanowisku komendanta powiatowego Policji. Posiadam także wykształcenie wojskowe ( oficerskie). Ukończyłem studia magisterskie z zakresu politologii. Pełniłem także obowiązki radnego gminy.

Przynależność partyjna:

bezpartyjny

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

żonaty, wspólnie z żoną wychowaliśmy 3 synów. Interesują mnie sprawy społeczne w zakresie aktywizowania społeczności lokalnych, a także sprawy dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego oraz obronności. Czas wolny poświęcam zagadnieniom historycznym ze szczególnym uwzględnieniem historii średniowiecza. Jestem członkiem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

doświadczenie w pracy w administracji publicznej. Jako mieszkaniec wsi znam problematykę związaną z obszarami wiejskimi. Nie są mi także obce zagadnienia osób niepełnosprawnych. Posiadam bieżący kontakt ze środowiskiem oświatowym.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

w moim przekonaniu tych obszarów jest kilka a mianowicie : problematyka demograficzna Polski w tym powiązania problemów niskiej dzietności z pomocą młodym rodzicom w opiece nad dziećmi . Uregulowania wymaga zrównanie okresu opieki nad małymi dziećmi z pracą zawodową. Istnieje potrzeba silnej zachęty do stosowania uprzywilejowania dla osób z rodzin wielodzietnych i powiązania go z systemem emerytalnym. Kolejnym zagadnieniem jest zapaść systemu oświatowego spowodowana m.in. niskim i malejącym statusem nauczycieli. Występuje konieczność modyfikacji systemu wynagradzania nauczycieli w stosunku do innych zawodów. Kolejne zagadnienie to modyfikacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego a szczególnie relacji służb z administracją cywilną. Chciałbym także zaproponować likwidację stanowisk „zawodowych parlamentarzystów” i ograniczenie sprawowania mandatu do 2-3 kadencji . Zasadę tą należałoby wprowadzić w administracji publicznej państwa.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Region byłego województwa nowosądeckiego oczekuje na szereg rozwiązań szczególnie w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. Nie zrealizowane są zamierzenia rozwoju komunikacji kolejowej i łączności poszczególnych powiatów ze stolicą województwa i resztą kraju. Należałoby rozważać budowę drogi łączącej Orawę z Bieszczadami jako trasę odciążającą główne trasy (A4) a jednocześnie łączącą obszary turystyczne

Chcę zostać posłem ponieważ:

jestem osobą dysponującą czasem, zaznajomioną z zagadnieniami funkcjonowania administracji. Posiadam umiejętność kompromisowego rozwiązywania problemów . Jestem otwarty na dyskusję społeczną, sondowania potrzeb i przekonywania do racji większości.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Nie być biernym ponieważ by zatryumfowało zło wystarczy bierność dobrych ludzi.