Miasto sprzeda udziały w Sądeckich Wodociągach warte 30 milionów

Prezydent Nowego Sącza złożył do Rady Miasta wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż  udziałów w spółce Sądeckie Wodociągi. Ryszard Nowak chce sprzedać udziały o łącznej wartości nominalnej 30 mln. zł.  Z tej przyczyny w najbliższy poniedziałek odbędzie się sesja nadzwyczajna.

wsb3

W uzasadnieniu wniosku czytamy:

,,Zbycie udziałów w Spółce przyczyni się do uzyskania środków, które będą przeznaczone na realizację zadań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Nowego Sącza, w tym w szczególności na wykonanie inwestycji istotnych dla poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Właściwa alokacja środków pochodzących ze sprzedaży udziałów przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności Miasta Nowego Sącza zarówno dla prywatnych inwestorów, jak i istniejących już podmiotów gospodarczych„.

Kupujący zostanie wybrany w trybie negocjacji z zaproszeniem. Zostaną one skierowane wyłącznie do instytucji finansowych w rozumieniu (art.4$ 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych.  Sprzedaż udziałów ma dotyczyć 22,1% kapitału zakładowego spółki. Wnioskodawca zapewnia, iż ,,zmiana w strukturze właścicielskiej Spółki nie będzie miała wpływu na cel i przedmiot działalności Spółki oraz na standard i jakość świadczonych przez nią usług.”

Oferty wstępne można składać do 14 listopada 2017 r., do godziny 12. Negocjacje z potencjalnym nabywcą nie będą prowadzone dłużej niż 30 dni. Ten kto kupi udziały nie będzie mógł ich sprzedać przez następne 20 lat, licząc od dnia zakupu. Chyba, że zgodę na sprzedaż, w formie uchwały, wyrazi Rada Nadzorcza . Co więcej, współwłaściciele będą mieli pierwszeństwo do odkupienia ich.

W procedurze wyłonienia nabywców zaproszenie otrzymają maksymalnie trzy podmioty, jednak prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak od razu wskazuje najbardziej pożądanego nabywcę – Polski Fundusz Rozwoju.

W uzasadnieniu nie ma stwierdzenia sugerującego, że pieniądze ze sprzedaży udziałów w spółce wodociągowej mają zasilić budżet przeznaczony na budowę stadionu Sandecji

Jeżeli Polski Fundusz Rozwoju kupi udziały w jednej z naszych spółek, wtedy będziemy decydować o przeznaczeniu pieniędzy. Nie jest powiedziane, że są to pieniądze przeznaczone na budowę stadionu. Może to być każdy inny, dobry cel. Chodzi o to, aby jak najmniej obciążać bieżący budżet miasta – mówił 18 października prezydent Nowak dla radia RDN. – Spółka kupująca ma być stabilna, gwarantująca dalszy rozwój. Nie chciałbym być niemile zaskakiwany przez udziałowca jakimiś roszczeniami – wyjaśniał. Zapewniał również, iż nie jest zainteresowany sprzedażą udziałów spółkom z obcym z  kapitałem.

Fot. Sądeckie Wodociągi

MAGIK MAŁA
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]