Ludomir Handzel: ktoś próbuje wyłudzić dane osobowe 65 tysięcy sądeczan

Na adres mailowy Urzędu Miasta Nowego Sącza przyszedł mail z wnioskiem o przekazanie danych osobowych 65 tysięcy mieszkańców miasta. Pod mailem widnieje podpis: Poczta Polska. Identyczną wiadomość odebrały wszystkie samorządy w kraju. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci proszeni są o przekazanie spisu wyborców w pliku tekstowym. Rząd forsując pomysł wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej powierza Poczcie Polskiej odpowiedzialność za techniczną stronę przedsięwzięcia, jednak specustawa* regulująca tryb wyborów cały czas jest w trakcie prac legislacyjnych, więc wielu samorządowców – w tym również prezydent Nowego Sącza, uznało wspomnianą wiadomość mailową za próbę wyłudzenia danych. Ludomir Handzel zapowiedział, że dziś złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Renault2

- Chodzi o bardzo szczegółowe dane ponad 65 tysięcy sądeczan, którzy mają czynne prawo wyborcze: imię, nazwisko,  adres zamieszkania,  zameldowania, numer PESEL, imiona rodziców. Mail wpłynął z adresu [email protected] . Nie ma pod nim żadnego podpisu, jedynie nazwa instytucji. Uznaję, że jest to próba wyłudzenia danych osobowych mieszkańców Nowego Sącza. Skieruję tą informację do organów ścigania. Uważam, że to jest mistyfikacja, że ktoś podszywa się pod szacowną instytucję Poczty Polskiej, która przez dziesiątki lat służy Polakom. Nie wierzę w to, żeby taka instytucja wysłała zwykłego maila, bez podpisu, żądając danych osobowych tysięcy ludzi – powiedział Ludomir Handzel.

Mail z wnioskiem o przekazanie spisu wyborców nie jest mistyfikacją. W sprawie zabrała głos rzecznik Poczty Polskiej Justyna Siwek, która w skierowanym do mediów oświadczeniu tłumaczy, że "Wniosek został wysłany do samorządów zgodnie z podstawą prawną, którą jest ustawa z 16 kwietnia o szczególnych instrumentach w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2", nadmienia, że "mailing zostanie powtórzony i opatrzony podpisem kwalifikowanym" oraz zapewnia, że Poczta Polska "przykłada najwyższą wagę do ochrony danych osobowych".

Wątpliwości samorządowców, którzy od wczoraj zapowiadają powiadamianie organów ścigania o próbie wyłudzenia danych, podziela między innymi Krakowski Instytut Prawa Karnego.

Polecenie przekazania Poczcie Polskiej S.A. spisu zawierającego dane wszystkich wyborców, celem organizacji wyborów korespondencyjnych, na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie posiada podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa. Przestępstwem może być także przekazanie spisu wyborców (informacji chronionych) podmiotowi nieuprawnionemu” – czytamy w stanowisku prawników, którego pełną treść można przeczytać TUTAJ.

Na sytuację zareagował także przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, który skierował do komisarzy wyborczych pismo z wyjaśnieniem, że Poczta Polska po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej – owszem – może otrzymać dane osobowe będące w dyspozycji organu administracji publicznej,  jednak „podstawą do wydania przez gminę danych ze spisu wyborców może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora pocztowego” zaś "do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców".

Państwowa Komisja Wyborcza poprosiła o pilne przekazanie powyższych wyjaśnień wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

Pełna treść "pocztowego" maila z wnioskiem o przekazanie danych wyborców poniżej:

 

*Zgodnie ze specustawą autorstwa polityków PiS wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone w drodze głosowania korespondencyjnego. Ustawa obecnie jest w Senacie. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat wykorzysta  przysługujące mu 30 dni na pracę nad ustawą.

 

Czytaj też:

Radni PiS chcą przeznaczyć 7,5 mln z budżetu miasta na dopłaty do cen wody. To pomoc na czas epidemii

dts

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.