Łososina Dolna: w wodzie dla szkoły wykryto bakterie grupy coli

Badania próbek wody z jednego z ujęć w Łososinie Dolnej wykazały obecność niebezpiecznych bakterii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nakazał natychmiastowe unieruchomienie odcinka wodociągu.

Próbki pobrano z ujęcia zaopatrującego Szkołę Podstawową w Łososinie Dolnej. Jak poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w wodzie znajdowały się bakterie grupy coli. Dodatkowo przekroczone zostały jej parametry mętności.

Ujęcie zostało zamknięte. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną niezbędne zabiegi higieniczno-sanitarne. Mają one doprowadzić do wyeliminowania groźnych dla zdrowia ludzkiego bakterii i jak najszybszego uzdatnienia wody.

WIŚNIAMAŁALIP

Wypowiedz się w tej sprawie