Lokatorzy miejskich mieszkań są winni miastu 3 miliony złotych. Będą mogli odpracować dług

Lokatorzy miejskich mieszkań są winni miastu 3 miliony złotych. Będą mogli odpracować dług

W Nowym Sączu pojawiła się możliwość odpracowania długów czynszowych jakie lokatorzy mieszkań komunalnych i socjalnych mają wobec miasta. 

Ogólny stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku  z tytułu najmu lokali socjalnych i komunalnych wynosi 3 mln 233 tys. zł. W tej kwocie 1 400 ooo należy się miastu za najem lokali socjalnych. Stawka czynszowa od 2011 roku wynosi 1,16 zł za metr kwadratowy.

– Powiedzmy sobie szczerze, że są to opłaty symboliczne – mówił Jerzy Gwiżdż.  

W grupie osób zadłużonych znajduje się aż 99 procent osób bezrobotnych, które nie podejmują pracy w przeważającej części ze względu na brak chęci. Utrzymują się z zasiłków socjalnych, mimo iż do pracy nie mają przeciwwskazań.

Najwięcej dłużników mieszka  przy ul. Jana Pawła II (mają łącznie 525 186, 89 zł. długu), Nawojowskiej (391 006 zł) i Kusocińskiego (96 363,14 zł).

– Musimy z tym skończyć, ponieważ w większości dłużnikami są ludzie, których stać na to, żeby pracować. Jeśli natomiast nie są w stanie zapłacić długu, bo utracili prawo do zasiłku mieszkaniowego z powodu niepłacenia różnicy między zasiłkiem, a należnością z tytułu opłaty czynszowej, to niech wezmą się do roboty. Jeśli nie, to zapowiadam ostrą walkę z tym, żeby tacy ludzie korzystali z dobrych albo średnich zasobów komunalnych. Tak być nie może, że my wszyscy będziemy na tych ludzi pracować – mówił Jerzy Gwiżdż.

Urzędnicy przygotowali program odpracowywania długu. Stawka godzinowa będzie równowartością najniższego wynagrodzenia czyli 13, 70 zł. Ci, którzy będą chcieli utrzymać swoje mieszkania, będą musieli złożyć wnioski o odpracowanie długu i wykonać powierzone im prace.

Program będzie dobrowolny. Prace będą dostosowywane do preferencji konkretnych osób w oparciu o złożony wniosek. Dłużnicy będą wykonywać prace porządkowe w obiektach czy np. drobne prace konserwacyjno – remontowe. Dłużnik nie będzie pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy i musi ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Każdy kto podejmie pracę będzie mógł liczyć na wstrzymanie w tym czasie naliczania odsetek.

 

 

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama