Nowy Sącz. Lekarstwo na samotność srebrnego wieku. Dzienny Dom Seniora zaprasza…

Nowy Sącz. Lekarstwo na samotność srebrnego wieku. Dzienny Dom Seniora zaprasza…

Dzienny Dom Seniora

W opiece nad seniorem ważne jest wsparcie w codziennych czynnościach, ale równie ważna jest aktywizacja. Odpowiedni dobór zajęć przyczynia się do poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej. Dzienny Dom Seniora w Nowym Sączu zaprasza chętnych sądeczan 60+ do siebie.

Celem działalności Dziennego Domu Seniora jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób w wieku 60+ , a także poprawę ich funkcjonowania. Warto starać się, żeby senior mógł uczestniczyć w domowych obowiązkach jak najdłużej – w sprzątaniu, gotowaniu, czynnościach samoobsługowych. Bycie samodzielnym ma wpływ nie tylko na sprawność intelektualną i fizyczną seniora, ale też utrzymuje jego dobre samopoczucie i poprawia samoocenę.

– Prowadzimy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, aktywizujemy seniorów przy przyrządzaniu posiłków,  w myśl zasady: nie wyręczać, tak aby seniorzy byli aktywni, angażowali się. W naszym Domu Seniora panuje bardzo rodzinna atmosfera. Jedni grają w karty, inni czytają, spędzają wspólnie czas. Organizowane są też bloki tematyczne np. wyjście do biblioteki, kina,  muzeum, spotkania z młodzieżą w ramach integracji międzypokoleniowej, zajęcia terapeutyczne, zajęcia z fizjoterapeutą czy wyjścia na basen. Organizujemy również wycieczki, a latem ogniska – mówi Małgorzata Paluch kierownik Dziennego Domu Seniora.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w dniach od 01.02.2023r. do 28.08.2023r. ogłasza nabór na wolne miejsca do Dziennego Domu Seniora w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37. Pobyt jest nieodpłatny, a zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Kryteria które musi spełnić senior:

  • zamieszkiwanie na terenie Miasta Nowego Sącza
  • wiek powyżej 60 lat
  • stan zdrowia nie wymagający całodobowej opieki
  • osoba niesamodzielna, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Więcej informacji można uzyskać pod numerem:  tel. kom 604-907-560, 662-006-624,  bezpośrednio w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Grunwaldzka 59A – Punkt Pierwszego Kontaktu pokój nr 1.1 na parterze lub na stronie MOPS.

zdj. www.facebook.com/ddsnowysacz/

 

czytaj także: Nawojowa. Trzy osoby z zarzutami. Policja rozszyfrowała przestępczą działalność kobiety

 

ikona strony głównej dts24

Share on twitter
Share on facebook