Gmina Łącko bez Samorządowej Karty Praw Rodzin

Kontrowersyjna Samorządowa Karta Praw Rodzin Ordo Iuris została odrzucona przez radnych gmin Łącko

Kontrowersyjna Samorządowa Karta Praw Rodzin Ordo Iuris została odrzucona przez radnych gminy Łącko. Taka decyzja zapadła na ostatniej sesji. Analogiczną kilkanaście dni wcześniej podjęli radni powiatu nowosądeckiego.

Pomysł mieszkańców?

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Łącko Samorządowej Karty Praw Rodzin złożył Klub Radnych Gminy Łącko. W klubie zasiadają: Maria Słowik, Daniel Dąbrowski, Marek Jodłowski, Edward Jurkowski, Jan Klimek oraz Grzegorz Olszewski.

Przewodniczący klubu, Grzegorz Olszewski przekonywał podczas sesji, że pomysł, by wprowadzić SKPR, pochodzi od mieszkańców. Członkowie Klubu Radnych Gminy Łącko uznali, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zająć się tym tematem.

Karta Praw Rodzin podkreśla rolę rodziny. Ona niczego nowego nie buduje. Owszem, mamy akty prawa stanowionego z naczelną ustawą zasadniczą. I mogę przeczytać artykuł 18., że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Nic innego ta Samorządowa Karta Praw Rodzin nie wnosi. Jest to takie „ulokalnienie” tych zapisów konstytucyjnych – mówił przewodniczący Klubu Radnych Gminy Łącko.

Zaznaczył również, że rady parafialne oraz duchowni akceptują działania prowadzące do wprowadzenia SKPR. Jak dodał, podobne uchwały zostały przyjęte w Starym Sączu, Limanowej i w Nowym Sączu i „nic się nie stało, ale mieszkańcy dostali sygnał, że samorząd jest za rodziną, za jej prawem, za dbaniem o dobro dzieci”.

Dublowanie prawa

Uważamy, że Samorządowa Karta Praw Rodzin zawiera powtórzenie ustaw już istniejących i obowiązujących, których realizacja w gminie Łącko przebiega prawidłowo. Zawiera też zapisy, których podejmowanie leży poza kompetencjami Rady Gminy – podkreślił radny Tomasz Gromala, przedstawiając stanowisko klubu radnych Nasza Gmina Łącko.

Powiedział również, że radni z klubu Nasza Gmina Łącko przygotowują projekt uchwały dotyczący Gminnej Karty Dużej Rodziny. Będzie ona wspierać rodziny na terenie gminy. Dlatego nie ma potrzeby przyjmowania SKPR.

„Wysoka Rada nie ma kompetencji do podejmowania takiej uchwały”

Na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin wypowiedział się także wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina.

Uważam, że Wysoka Rada nie ma kompetencji do podejmowania takiej uchwały. Jako jeden z fundamentów całego tego procesu artykuł 7. konstytucji, który mówi „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. To oznacza, że Wysoka Rada łącznie ze mną możemy wyłącznie działać w obszarze prawa i przepisów, które nam pozwalają dane działania podejmować – zaznaczył wójt.

Decyzja radnych

Tematem SKPR zajmowały się ponadto trzy komisje: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, a także Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Każda z nich negatywnie rozpatrzyła projekt uchwały.

Spośród 14 radnych obecnych na sesji, 9 osób zagłosowało przeciw: Daniel Dąbrowski, Tomasz Gromala, Małgorzata Kozik, Tadeusz Kurzeja, Elżbieta Majerska, Jan Mrówka, Jan Mąka, Elżbieta Sopata oraz Bernadetta Wąchała-Gawełek. Za przyjęciem Samorządowej Karty Praw Rodzin zagłosowali: Marek Jodłowski, Edward Jurkowski, Jan Klimek, Grzegorz Olszowski i Maria Słowik. Radna Teresa Janczura była nieobecna.

Treść projektu uchwały dostępna jest w poniższej galerii.

Karta Praw Rodzin według autorów (czyli m.in. Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris) stanowi „wyraz ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Między innymi ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją”.

Dokument ten w niektórych środowiskach budzi niemałe kontrowersje, między innymi ze względu na takie fragmenty, jak:

Konieczne jest w szczególności wyłączenie możliwości przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny lub autonomię rodziny.

Także regulaminy samorządowych konkursów dla organizacji społecznych powinny zostać uzupełnione o standardy wzmacniające rodzinę i małżeństwo oraz wykluczające przeznaczanie środków na działania podważające konstytucyjne fundamenty prawa rodzinnego lub godzące w prawa obywateli.

Samorządowe programy profilaktyczne, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy i pomoc jej ofiarom, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz realizację celów polityki zdrowotnej, powinny uwzględniać zasadę poszanowania integralności rodziny.

Może ona zostać uchylona tylko w sytuacjach wyjątkowych, jak zagrożenie życia lub zdrowia jej członków. Tylko w ten sposób uda się uniknąć patologicznych sytuacji, gdy dochodzi do nieproporcjonalnej ingerencji w życie rodzin, w tym nawet odbierania dzieci, która nie jest uzasadniona jakimikolwiek poważnymi przesłankami.

Samorządy, które przyjęły SKPR, znajdują się w tzw. Atlasie Nienawiści. Jak informują osoby zaangażowane w ten projekt, jest to „mapa dyskryminacyjnych uchwał (takich jak sprzeciw wobec „ideologii LGBT”, Samorządowa Karta Praw Rodzin itp.) w Polsce”.

SKPR nie odnosi się bezpośrednio do społeczności LGBT. Jednak przytoczony powyżej fragment dokumentu może sugerować, że samorządy, które przyjęły kartę, zobowiązane są m.in. do niefinansowania projektów mających promować równość oraz akceptację wobec osób LGBT. Przypomnijmy – LGBT to skrót, który oznacza społeczność lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych.

Warto przypomnieć, że w odpowiedzi na przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin przez Nowy Sącz burmistrz niemieckiego Schwerte zawiesił partnerstwo między miastami (informowaliśmy o tym TUTAJ). Z kolei miesiąc temu radni i radne powiatu nowosądeckiego, podobnie jak Rada Gminy Łącko, odrzucili SKPR (więcej informacji TUTAJ)

fot. ilustr.: OpenStreetMap, fragment SKPR

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.