Krynica – Zdrój: drwale przerzedzili drzewostan w dwóch parkach

Krynica – Zdrój: drwale przerzedzili drzewostan w dwóch parkach

Mieszkańcy Krynicy są oburzeni wycinką drzew w Parku Słotwińskim i Parku Zdrojowym. Burmistrz uzdrowiska Dariusz Reśko tłumaczy, że wycinka była konieczna ze względu na bezpieczeństwo i została poprzedzona specjalistyczną ekspertyzą. Uspokaja, że w miejscu wyciętych drzew mają być dokonane nowe nasadzenia. 

– W odpowiedzi na pojawiające się informacje o masowej wycince drzew w Parku Słotwińskim oraz w Parku Zdrojowym i wiązaniu tej wycinki z ustawą Ministra Środowiska Jana Szyszko, chcę poinformować, że wycinka poprzedzona była ekspertyzą dendrologiczną, która została wykonana w październiku i listopadzie 2016 r. – mówi Dariusz Reśko. – Podczas oględzin drzew nie stwierdzono w koronach gniazd ptasich, miejsc lęgowych ani innych organizmów żywych podlegających ochronie gatunkowej. Z uwagi na stan tych drzew, zagrażający bezpieczeństwu Urząd Miejski wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na usuniecie chorych drzew. Pozwolenie zostało wydane 7 grudnia.

Reśko nadmienia, że w miejscu wyciętych drzew zostaną dokonane nasadzenia zastępcze w ilości nie mniejszej niż ilość usuniętych drzew.

fot. facebook.