Komu leży na sercu dobro dzieci?

Komu leży na sercu dobro dzieci?

Już wkrótce, 25-letnia działalność Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w jego dotychczasowej placówce, czyli przy ul. Jagiellońskiej 37, przejdzie do historii. 24 stycznia Rada Miasta zadecydowała bowiem o rozwiązaniu Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych, którego wspomniany Ośrodek był częścią składową. Nie pomogły ani protesty środowiska rodziców, ani też wątpliwości części radnych.

Dyskusja nad projektem uchwały Urzędu Miasta dotyczącej rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych i powołaniu na jego miejsce nowego zespołu – Zespołu Szkół i Placówek w Nowym Sączu była wyjątkowo burzliwa i to zarówno w trakcie samej sesji, jak i czasie poprzedzającym ostateczną decyzję radnych. Skąd wzięły się te kontrowersje?

Przypomnijmy, w skład Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych wchodził rzeczony Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Siedzibą tego pierwszego był budynek na Plantach przy ul. Jagiellońskiej 37. Lokalizacja ta, odpowiadała rodzicom i dzieciom, ponadto rodzice zainwestowali w ten budynek swoje środki. Urząd Miasta zaproponował przeniesienie wspomnianej placówki na Nadbrzeżną 77, gdzie obecnie mieści Gimnazjum im. Św. Kingi, a gdzie docelowo ma się znajdować przyszły Zespół Szkół i Placówek w Nowym Sączu.  Na to z kolei nie zgadzali się rodzice, argumentując, że nowa lokalizacja nie spełnia specyficznych wymagań związanych z prowadzeniem ośrodka gimnastyki korekcyjnej, a obecny Ośrodek znakomicie pełni swoją funkcję.  Pomimo oporu ze strony najbardziej zainteresowanych problemem, uchwała trafiła ostatecznie pod obrady miejskich radnych.

A tutaj,  po odczytaniu uzasadnienia przez Józefa Klimka, dyrektora Wydz. Edukacji UM rozpoczęła się burzliwa debata z udziałem radnych wszystkich opcji oraz prezydenta Ryszarda Nowaka. Padały rozliczne argumenty pro i kontra, zaś w tle przewijało się „dobro dzieci” leżące na sercu wszystkich zainteresowanych. Wątpliwości dotyczące zasadności „przeprowadzki” nie przekonały jednak sporej części radnych i ostatecznie na 23 radnych, 16 poparło projekt uchwały zaś 7 wstrzymało się od głosu.

W skład nowego Zespołu Szkół i Placówek w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 77. planuje się włączyć z dniem 1 września 2017r. następujące jednostki: V Liceum Sportowe im. Św. Kingi powstałe, w związku ze zmianami wynikającymi z wdrażania reformy ustroju szkolnego, z przekształcenia Gimnazjum nr 5 im. Św. Kingi z Oddziałami Integracyjnymi,  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

Fot. J.Z.

Share on twitter
Share on facebook