Kolejny rok ubywa sądeczan, przybywa rozwodów i studentów, ale zarabiamy znacznie mniej niż tarnowianie

Kolejny rok ubywa sądeczan, przybywa rozwodów i studentów, ale zarabiamy znacznie mniej niż tarnowianie

Nowy Sącz. Ratusz

To już kolejny rok, kiedy przyrost naturalny w Nowym Sączu jest na minusie. Przybyło oddanych do użytku mieszkań, ale zarobki nadal są dużo niższe w porównaniu do innych  miast na prawach powiatu o podobnej liczbie ludności.

Opublikowany przez Urząd Statystyczny w Krakowie „Informator Statystyczny miasto Nowy Sącz 2022”, zawiera najnowsze dane oraz syntetyczny opis sytuacji społecznej i gospodarczej Nowego Sącza, uwzględniający m.in. demografię, rynek pracy, edukację, kulturę i turystykę, infrastrukturę komunalną, dochody i wydatki budżetu miasta.

Jak czytamy – w końcu 2021 r. Nowy Sącz liczył 83,1 tys. mieszkańców (tj. 2,4 proc. ludności województwa małopolskiego). Było to nieco mniej (o 0,5 proc.) w odniesieniu do stanu z końca poprzedniego roku. Liczba zgonów (1010) przeważała nad liczbą urodzeń żywych (817), co przełożyło się na ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego (-2,3 promila).

Liczba zawartych małżeństw zwiększyła się w skali roku o 15,8 proc.  Jednocześnie liczba rozwodów wzrosła o 40,2 proc. w ujęciu rocznym.

W 2021 r. w Nowym Sączu oddano do użytkowania 380 mieszkań (tj. 1,7 proc. w skali województwa), w tym w budownictwie indywidualnym – 108 mieszkań (1,2 proc.). W porównaniu z 2020 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 4,1 proc. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania wyniosła 92,0 m2 , a w budownictwie indywidualnym – 168,1 m2 . Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto zwiększyła się o 88,5 proc. w ujęciu rocznym. W 26,2 proc. były to inwestycje realizowane w ramach budownictwa indywidualnego. Liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła z 343 w 2020 r. do 507 w 2021 r., przy czym w budownictwie indywidualnym wydano pozwolenia na budowę 161 mieszkań.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Sączu wynosiło 4838,59 zł i pomimo tendencji wzrostowej było nadal niższe od średniej zarówno dla województwa (6046,95 zł), jak i dla pozostałych dwóch miast na prawach powiatu, tj. Krakowa (7203,41 zł) i Tarnowa (6035,40 zł), a w porównaniu z poprzednim rokiem dystans do średnich dla województwa i  podobnych miast jeszcze się zwiększył.

Są też dane optymistyczne. Sytuacja na rynku pracy w Nowym Sączu w 2021 r. przedstawiała się nieco lepiej niż przed rokiem. Wzrosła liczba osób pracujących (o 0,5 proc.) co za tym idzie –  liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mieście wyniosła 1,4 tys. i tym samym zmniejszyła się o 23,2 proc. w ujęciu rocznym. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,0 proc. i była niższa o 0,9 p. proc. Wzrosła liczba przedszkoli i dzieci w przedszkolach , a w uczelniach – liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) zwiększyła się aż o 18,5 proc..

(DSZ)

 

czytaj także: Trwa wyburzanie niewybudowanego stadionu Sandecji (zdjęcia, film)

źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie/fot. (DSZ)

 

 

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama