Kobiety Barbackiego… Muzeum Okręgowe zaprasza na wystawę “Jej portret”

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przygotowało wystawę poświęconą twórczości sądeckiego malarza Bolesława Barbackiego. Portrety wykonane przez artystę, pochodzące z kolekcji prywatnych oraz zbiorów sądeckiego muzeum i Muzeum Narodowego w Krakowie, będą prezentowane od 30 kwietnia do 19 września 2021 r. w Gmachu Głównym przy ul. Jagiellońskiej 56.

Tematem wystawy są portrety kobiet w twórczości Bolesława Barbackiego. W odróżnieniu od obrazów przedstawiających mężczyzn były one bardziej dekoracyjne, kolorowe i swobodniejsze w podejściu do ujęcia modelki. Jako malarz realista Barbacki kładł ogromny nacisk  na wierne oddanie portretowanej osoby, bez upiększeń i idealizacji oraz na ukazanie jej strony psychologicznej, co osiągał poprzez uchwycenie odpowiedniego wyrazu twarzy, spojrzenia czy gestu” – pisze Edyta Ross-Pazdyk, kuratorka wystawy. – “Klientkami artysty były w dużej mierze żony znanych i szanowanych mieszczan, wysokich urzędników, ziemian czy lekarzy. Drugą grupę portretowanych stanowiły kobiety z najbliższego otoczenia artysty, połączone z nim relacjami rodzinnymi, uczuciowymi i przyjacielskimi. Zwraca uwagę fakt, że im ściślejsze to były związki, a jego stosunek do modelki bardziej osobisty, tym lepszy i doskonalszy malował obraz. Kontakt i relacja między artystą, a modelką były dla Barbackiego bardzo znaczące. Zdarzały się bowiem sytuacje, że po namalowaniu klientce oficjalnego portretu zapraszał ją ponownie do pracowni, gdzie wykonywał kolejny obraz, tym razem przeznaczony wyłącznie dla niego. Mógł wówczas bardziej skupić się na interesujących go aspektach malarskich oraz wydobyć intrygujące cechy osobowości modelki”.

Oprócz obrazów Bolesława Barbackiego na wystawie prezentowane będą również prace jego akademickiego nauczyciela Teodora Axentowicza oraz kilku innych portrecistów: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zbigniewa Pronaszki czy Romualda Reguły.

źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.