Kinga Cepiga

Kinga Cepiga

miniatura

Imię i nazwisko: KINGA CEPIGA

Nazwa partii: KOALICJA OBYWATELSKA

Numer na liście wyborczej: 16

Data i miejsce urodzenia:

Krynica Zdrój, 1971

Wykształcenie:

WYŻSZE

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Nauczycielka/Pozaszkolne Formy Edukacji – Matematyka Max

Doświadczenie/kompetencje predystynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Jestem nauczycielką matematyki, pedagogiem i to definiuje mnie zawodowo. Większość życia zawodowego związałam z pracą dydaktyczną. Najpierw jako nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych, a obecnie prowadząc Pozaszkolne Formy Edukacji – Matematyka Max cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży. Mimo, wynikającej z choroby genetycznej, niepełnosprawności jestem zaangażowana w życie społeczności lokalnej. Jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” oraz stowarzyszenia „Odpowiedzialni Obywatele”. Wspieram od lat organizacje pożytku publicznego takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, fundacje Ocalenie i Szopowisko oraz Rodzinny Dom Dziecka.

Przynależność partyjna:

Platforma Obywatelska

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Singielka z wyboru, matka dorosłego syna. Pasją jest praca z ludźmi – zarówno zawodowo, jak i społecznie. Miłośniczka Sądecczyzny i jej historii.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

orientacja na sukces – swój i moich wychowanków

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

prawdziwa pomoc dla osób z niepełnosprawnością, zagwarantowanie praw kobiet, odideologizowanie edukacji i zapewnienie prawa do sukcesu dla wszystkich uczniów, transformacja dla zapewnienia dobrej jakości powietrza, bezpieczeństwo we współpracy z krajami Unii Europejskiej i NATO (wybranych pięć, w mojej ocenie najważniejszych).

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

dobre szkoły – szczególnie w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej, czyste powietrze i współpraca między samorządami na rzecz poprawy ochrony środowiska, likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnością, upowszechnienie dostępu do kultury, szybszy dojazd do Krakowa (wybranych pięć, w mojej ocenie najważniejszych).

Chcę zostać posłem ponieważ:

wierzę, że Polska nie musi być zdana łaskę ludzi myślących z perspektywy przeszłości, ale zorientowanych na dobrą przyszłość. Wierzę we współpracę i ideę wspólnej Europy jako gwaranta dobrej przyszłości. Wierzę, że kobiety powinny mieć pełne prawo głosu

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę. [Hugo Steinhaus]