Każdy odda 350 strzałów… Rząd chce oswoić Polaków z bronią

Każdy odda 350 strzałów… Rząd chce oswoić Polaków z bronią

Każdy odda ponad 350 strzałów podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem różnych rodzajów broni: broni krótkiej i długiej pneumatycznej oraz broni krótkiej i długiej małokalibrowej (karabin typu AK-47, czy M4/M16). Rząd chce aby Polacy nauczyli się strzelać. Zainwestuje w szkolenia miliony…

Na realizację programu upowszechniania strzelectwa w Polsce rząd przeznaczy łącznie 5 mln zł – połowę tej kwoty na upowszechnianie strzelectwa sportowego i kompetencji strzeleckich wśród młodych Polaków (od 18.  do 26. r.ż.), drugą połowę – na przeszkolenie w tym zakresie osób w wieku powyżej 26 lat.

– To inicjatywa skierowana do wszystkich Polaków, którzy ukończyli 18. rok życia i ma na celu między innymi  upowszechnianie postaw proobronnych i patriotycznych wśród obywateli. Projekt jest pierwszym zadaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki ukierunkowanym na wzmacnianie potencjału obronnego kraju – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Program będzie realizowany w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Uczestnikami szkoleń dofinansowanych w ramach programu upowszechniania strzelectwa będą mogły być wyłącznie osoby pełnoletnie. Szkolenia będą odbywać się w grupach ćwiczebnych liczących maksymalnie 20 uczestników. Każda grupa ćwiczebna zrealizuje 12-godzinny program strzelecki, obejmujący:

  • część teoretyczną (1 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią strzelectwa, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną i palną, prawnymi aspektami dotyczącymi broni palnej i amunicji,
  • część praktyczną (11 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej, dowiedzą się, jak wykorzystywać materiały opatrunkowe, poznają budowę broni, techniki strzeleckie oraz przede wszystkim będą strzelać z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej.

zdjęcie ilustracyjne: pixabay

Czytaj też:

Rocznik 2003 – do wojska marsz! Po kategorię…