Jubileuszowe Pastuszkowe Kolędowanie w Podegrodziu

Jubileuszowe Pastuszkowe Kolędowanie w Podegrodziu

Po rocznej przerwie, w Gminnym Centrum Kultury w Podegrodziu znów zaprezentują się dziecięce i młodzieżowe grupy kolędnicze zakwalifikowane na małopolskich przeglądach kolęd. W wydarzeniu wezmą udział również zainteresowane zespoły, spoza Małopolski.

 – Komisje przeglądów powiatowych czy wojewódzkich mogą kwalifikować grupy tylko z własnego powiatu lub województwa. W spotkaniach przewidziany jest udział ok. 30 grup kolędniczych reprezentujących różne grupy etnograficzne – czytamy w oficjalnym komunikacie MCK Sokół w Nowym Sączu.
Po prezentacjach scenicznych wszystkie punkty programu omówione zostaną podczas spotkań warsztatowych Komisji Artystycznej z kierownikami i opiekunami grup kolędniczych – mówi Marta Smólczyńska, koordynator wydarzenia.  – Te omówienia to doskonała okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń, a także skorzystania z porad i konsultacji specjalistów w dziedzinie obrzędowości bożonarodzeniowej i noworocznej – dodaje.
Każdy zespół kolędniczy zakwalifikowany do konkursu zobowiązany jest przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania grupy) na adres MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu (ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz). Zgłoszenia można przesyłać również na adres koordynatora wydarzenia: [email protected]
Jubileuszowa 25-ta edycja pn. „Pastuszkowe Kolędowanie” odbędzie się w dniach 29-30 stycznia br.
Przypomnijmy, iż celem organizowania corocznych przeglądów jest kultywowanie tradycji kolędowania i jej promowanie wśród dzieci i młodzieży. Ma ona ukazywać zwyczaje oraz obrzędy bożonarodzeniowe jako ważny element tradycji ludowej.
Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeń można pobrać na oficjalnej stronie MCK Sokół

Reklama