Święta Małgorzata doczekała się swojej ulicy w Nowym Sączu

Dzisiaj ulica Zakościelna zmieniła nazwę na ul. Świętej Małgorzaty. Stało się tak zgodnie z jednogłośnie podjętą (26 czerwca) uchwałą Rady Miasta.

Święta Małgorzata w ubiegłym roku (8 listopada) została oficjalnie patronką Nowego Sącza. Pod jej wezwaniem jest również Bazylika Kolegiacka, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej ulicy Zakościelnej. O nadanie jednej z ulic naszego miasta imienia świętej starały się imienniczki z Antiochii Pizydyjskiej. Propozycję złożyły podczas V Spotkania Małgorzat w sądeckim ratuszu. 

Inicjatywa spodobała się prezydentowi miasta, radzie, zarządowi osiedla Stare Miasto, a także prepozytowi Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu proboszczowi parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty, ks. dr Jerzemu Jurkiewiczowi. Ryszard Nowak podczas czerwcowej sesji złożył wniosek, który jednogłośnie został przyjęty.

- Po raz kolejny dajemy dowód oddania się wstawiennictwu świętej Małgorzaty, patronki miasta Nowego Sącza. Święta Małgorzata jeszcze bardziej będzie obecna w przestrzeni publicznej. Niedawno odnawialiśmy jej wizerunek na sztandarze miasta... Mamy Bazylikę pod wezwaniem świętej Małgorzaty, a teraz będziemy się cieszyć również ulicą jej imienia - mówił obecny podczas uroczystości zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.

Fot. UM Nowy Sącz

MAGIK MAŁA

Wypowiedz się w tej sprawie

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.