Jest przetarg na projekt i budowę obwodnicy Chełmca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełmca, która będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 na odcinku  Zator - Nowy Sącz - Przemyśl - granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Czas na zgłoszenie ofert upływa 13 grudnia, wtedy koperty zostaną otworzone i okaże się, kto będzie wykonawcą zadania. 

Zwycięzca przetargu będzie miał 29 miesięcy na realizację inwestycji. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wygraną jest zaproponowana cena.  Około 1,4 - kilometrowa droga ma powstać pomiędzy dwoma rondami: na drodze krajowej nr 28 na  (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul.  Marcinkowicka w Chełmcu). Będzie ona kontynuacją fragmentu obwodnicy północnej Chełmca i Nowego Sącza.

Droga główna ruchu przyspieszonego (GP) ma być jednojezdniowa (2 x 3,5). Jak informuje GDDKiA, w zakres zaprojektowania i budowy obwodnicy wchodzą także m.in: rozbudowa ronda na połączeniu DK28 z drogą powiatową nr 25219 w ciągu ulicy Marcinkowickiej, regulacja i oczyszczenie odcinków istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego oraz obiektów i urządzeń ochrony środowiska, czy też wzmocnienie i zabezpieczenie skarp oraz budowli drogowych w celu zapewnienia ich stateczności, w tym m.in. uwzględnienie wymagań wynikających z lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

MAGIK MAŁA

1 comment

Wypowiedz się w tej sprawie