Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem niedługo nie będzie już Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem niedługo nie będzie już Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

PWSZ Nowy Sącz, konferencja prasowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu podpisała z Miastem Nowy Sącz i spółką NOVA Sp. z o.o. porozumienia o współpracy naukowej. Podczas konferencji prasowej z tym związanej, rektor poinformował też, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – nie będzie już PWSZ.

– Bardzo cieszę się, że spółki miejskie, spółki technologiczne cały czas współpracują z naukowcami naszej uczelni. Ta współpraca jest obopólnie korzystna, bo miasto i spółki otrzymują wsparcie merytoryczne, ale jest to też pole do badań, pisania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich – mówił prezydent Ludomir Handzel.

Jak zaznaczał, dzięki rozwojowi uczelni, Nowy Sącz staje się coraz mocniejszym ośrodkiem akademickim

– Naukowcy mają coś do przekazania nie tylko lokalnej społeczności, studentom, ale chcą też włączyć się w prace związane z projektami spółek miejskich – podkreślał prezydent Handzel.

– Myślę, że będzie to owocna współpraca. Oczywiście współpraca została już podjęta w 2015 roku, ale na poziomie dydaktycznym. Teraz rozbudowujemy ją na obszarze badawczo-naukowym – wyjaśniał prezes spółki Nova, Krzysztof Krawczyk.

Jednym z pierwszych realizowanych wspólnie projektów ma być farma fotowoltaiczna na zamkniętym rekultywowanym składowisku na osiedlu Zawada. W jej ramach powstanie laboratorium, z którego będą mogli korzystać studenci we współpracy z pracownikami partnerskiej spółki.

Rektor PWSZ Mariusz Cygnar zdradził, że powołano już zespół, który wnioskować będzie o dofinansowanie na utworzenie farmy fotowoltaicznej. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 8 milionów złotych.

Akademia Nauk Stosowanych

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku przed Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu spora zmiana.

– Na ostatnim posiedzeniu senatu uczelni, 28 lutego, jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o tym, aby wnioskować do Ministra Edukacji i Nauki, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała inny wymiar… Unaukowiamy naszą uczelnię i miejmy nadzieję, że decyzją ministra, od 1 października będziemy Akademią Nauk Stosowanych – poinformował rektor Mariusz Cygnar.

Jak zaznaczył, uczelnia spełnia wszystkie kryteria, które dają tę możliwość. Zmiana nazwy to prestiż, inny wymiar studenckich dyplomów, ale też możliwość kształcenia studentów na kierunkach nauczycielskich, co do tej pory było możliwe tylko wówczas, kiedy uczelnia posiadała partnera. Da to też możliwość pozyskiwania środków nie tylko z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale i z Narodowego Centrum Nauki.

-Status Akademii Nauk Stosowanych znakomicie wpisuje się w rok jubileuszowy naszej uczelni, czyli 25 lat jej funkcjonowania – dodał rektor.

Podkreślał, że możliwość uzyskania przez PWSZ statusu akademii, to owoc pracay dziesiątek osób związanych z uczelnią, począwszy od rektora – założyciela. Istotna jest też dotychczasowa możliwość rozbudowy infrastruktury uczelni, jak choćby koniec budowy Instytutu Ekonomicznego, który planowany jest na przełom kwietnia i maja.

Przygotowywany jest też projekt rozbudowy Instytutu Pedagogicznego. Ma być gotowy pod koniec lipca i jeśli przetarg pójdzie zgodnie z planem, to inwestycja rozpocznie się na początku października. Prawdopodobnie później przyjdzie czas na poszerzenie infrastruktury Instytutu Technicznego.

Pomoc Ukrainie

Podczas dzisiejszej konferencji przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów przedstawili działania, jakie podejmują w związku z pomocą Ukrainie, jak zbiórka darów oraz zbiórka krwi. We wszystkich instytutach powstały sztaby pomocy. Część studentów z Instytutu Zdrowia udała się na granicę, a każdy z pozostałych instytutów odpowiada za inne zadania, np. studenci z Instytutu Technicznego tworzą bazę osób, które przybyły do Nowego Sącza.

Zdjęcia: Arbresha Goranci

 

Czytaj też:

Wojna w Ukrainie. 9 marca. Wolodymyr Zelenski: kiedy decyzja? My tu mamy wojnę. To nie ping-pong, tu chodzi o ludzkie życia

Share on twitter
Share on facebook