Jarosław Jakubowski

Jarosław Jakubowski

miniatura

Imię i nazwisko: dr Jarosław Jakubowski

Nazwa partii: Nowa Nadzieja/Konfederacja

KANDYDAT NA SENATORA

Data i miejsce urodzenia:

06 lutego 1986 r., Nowy Sącz

Wykształcenie:

wyższe (studia III stopnia)

Zawód wykonywany/miejsce zatrudnienia:

nauczyciel/historyk i redaktor czasopisma naukowego; Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza

Przynależność partyjna:

Nowa Nadzieja

Prywatnie:

– rodzina: żona Anna i córka Maria

– hobby/pasje: historia, badania naukowe, czytelnictwo, literatura, biografistyka, bieganie, koszykówka, jazda na rowerze, kinematografia

– organizacje do których należę: Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Sądeckie Towarzystwo Patriotyczne

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Świeże i nowoczesne spojrzenia na państwo i politykę, realny patriotyzm i dbanie o polską rację stanu, stałość i niezmienność poglądów, szczerość, empatia, doświadczenie w pracy społecznej i na kanwie patriotycznej, brak uwikłania w partyjniactwo okrągłego stołu.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Usprawnienie systemu podatkowego, ponieważ podatki powinny być niskie i proste, co będzie miało przełożenie nie tylko na portfele obywateli, ale funkcjonowanie państwa w pozostałych obszarach. Wprowadzenie realnej i systemowej reformy oświaty, która odda szkoły uczniom
i rodzicom, zabierając je spod władania polityków i biurokratów, by polska oświata przestała być w ciągłej reformie od dekad i służyła uczniom a nie odwrotnie. Zagadnień problemowych jest o wiele więcej, ale te dwa mają wpływ na funkcjonowanie wielu innych sfer państwa,
a wdrożenie zasygnalizowanych zmian poskutkuje na zasadzie pracy organicznej i pracy
u podstaw. Szczegóły na https://konfederacja.pl/konstytucja-wolnosci-program-wyborczy-2023.

Najważniejsze problemy na które czeka Sądecczyzna:

Wprowadzenie reform z programu Konfederacji będzie skutkowało podniesieniem standardu
i warunków życia mieszkańców Sądecczyzny. Niskie i proste podatki to realna korzyść dla każdego sądeczanina. Poza tym należy skończyć z mamieniem mieszkańców regionu tematami w stylu „Sądeczanka” i „kolej Podłęże-Piekiełko” – społeczeństwo lokalne nie nabierze się kolejny raz na te same obietnice, powtarzane przez polityków od lat, bez realizacji tych postulatów.

Chcę zostać senatorem ponieważ:

Należy oddać Polskę w ręce obywateli.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Zło to zło, Stregoborze (…) Mniejsze, większe, średnie (…) jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale”. Dlatego zamiast wybierać kolejną dekadę to samo w innej odsłonie, wybierz „Nową Nadzieję w Konfederacji.

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama