Bogusława Stępień (Bezpartyjni Samorządowcy)

Bogusława Stępień (Bezpartyjni Samorządowcy)

miniatura

Imię i nazwisko: Bogusława Stępień

Nazwa partii: KW Bezpartyjni Samorządowcy
Numer na liście wyborczej: 3

Data i miejsce urodzenia:

12.04.1983, Zakopane

Wykształcenie:

Wyższe

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Koordynator projektów, przedsiębiorca.

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Ekspert w pozyskiwaniu, zarzadzaniu i rozliczaniu projektów w szczególności przedsięwzięciami ze środków unijnych. Ze znaczącym portfolio projektów infrastrukturalnych i społecznych które przyczyniły się do wzrostu jakości życia w regionie. Karierę zawodową rozpoczęła w Ministerstwie Kultury w Biurze Dyrektora Generalnego. W latach 2007-2010 inspektor ds. funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Poronin, Asystentka Zarządu w Spółce Skarbu Państwa. W okresie programowania 2007-2013 ekspert w Komisjach Oceny Projektów infrastrukturalnych i społecznych. Przez 9 lat wykładowca na GH, szkoleniowiec MISTiA na Forum Wójtów i Burmistrzów, Forum Urzędników Europejskich, Instytucie Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Przynależność partyjna:

Bezpartyjna.

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Prywatnie aktywna społecznie matka 3 dzieci skutecznie łącząca życie zawodowe z prywatnym.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

profesjonalizm, fachowość i duże doświadczenie w zarządzaniu.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Wypracowanie w kompromisie skutecznego planu wyjścia Polski z tzw. „pułapki średniego rozwoju”. Regulacja przepisów związanych z dostępem do powszechnej służby zdrowia, zmiana systemu i sposobu kształcenia dzieci i młodzieży w tym również dostępu do lekarzy specjalistów psychiatrów i psychologów.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna i Podhale:

Wyzwania związane ze wspieraniem przedsiębiorstw w tym między innymi z branż turystycznych i gospodarstw domowych w czasie inflacji.

Chcę zostać posłem ponieważ:

Chcę Normalnej Polski! Dla nas i dla naszych dzieci.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

„przeżywa gatunek nie najmocniejszy, nie najinteligentniejszy, tylko ten który najlepiej przystosowuje  się do zmian  [Karol Darwin].

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama