Jak w niedzielę oddać ważny głos?

21 października czekają nas wybory samorządowe. Wybieramy przedstawicieli do rady miasta lub rady gminy, sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu a także wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Jak głosować, żeby nasz wybór był ważny?

Renault2

W Nowym Sączu wyborca otrzyma trzy karty do głosowania. Będziemy wybierać prezydenta miasta, radnych miejskich oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. W gminach powiatu nowosądeckiego będą cztery karty do głosowania, bo oprócz wójta lub burmistrza, radnych gminy czy miasta, radnych sejmiku wojewódzkiego, wyborcy będą też oddawać głos na przedstawicieli do rady powiatu.

Wybór wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Wskazujemy tylko jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce obok jego nazwiska. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 proc. głosów, w niedzielę 4 listopada odbędzie się druga tura wyborów, gdzie w szranki staną dwaj kandydaci z największą ilością głosów uzyskanych w turze pierwszej.
Wyboru będziemy dokonywać tak samo, czyli stawiając znak „X” obok jednego kandydata. Jeśli w wyborach startuje tylko jeden kandydat, obok jego nazwiska znajdziemy kratki „TAK” i „NIE”. Głosując za jego wyborem stawiamy znak „X” w kratce obok słowa „TAK”. Jeśli jesteśmy przeciwni jego wyborowi, stawiamy znak „X” w kratce obok słowa „NIE”. Jeśli kandydat nie uzyska przynajmniej 50 proc. głosów na „TAK”, o wyborze zadecydują nowo wybrani radni w tajnym głosowaniu.

Wybór radnych do rady gminy albo rady miasta

Głosujemy tylko na jednego kandydata stawiając znak „X” w kratce przy jego nazwisku. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” przy nazwisku kandydata z wybranej przez nas listy, wskazując jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Wybory do rady powiatu

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” przy nazwisku kandydata z wybranej przez nas listy, wskazując jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Wybory do sejmiku wojewódzkiego

Tu również głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” przy nazwisku kandydata z wybranej przez nas listy, wskazując jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Głos nieważny

We wszystkich przypadkach głos będzie uznany za nieważny, jeśli:

- postawimy znak „X” w kratce przy więcej niż jednym nazwisku - nie postawimy znaku „X” przy żadnym nazwisku

- postawimy znak „X” przy nazwisku kandydata skreślonego z listy albo z listy unieważnionej.

Trzeba pamiętać, że aby głos był uznany za ważny, musimy postawić dwie linie przecinające się w obrębie kratki, inne znaki będą uznane za głos nieważny.

Godziny głosowania

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. od 7. rano do 21. Każdy lokal ma być odpowiednio oznaczony tablicą z numerem komisji i flagą państwową. Wewnątrz obowiązkowo musi znajdować się godło państwowe, urna oraz zapewniające dyskrecję parawany. Na terenie lokalu wyborczego nie mogą znajdować się ulotki, plakaty czy inne materiały agitacyjne.

Nowości

Zmieniła się ordynacja wyborcza, a zatem w tegorocznych wyborach spotkamy się z nowościami. Zaskoczeniem mogę być przezroczyste urny, które obowiązują od tych wyborów. W każdym lokalu będą dwie komisje – pierwsza czuwająca nad prawidłowym przebiegiem głosowania, druga – licząca głosy. Dokonując wyboru warto pamiętać, że kadencja radnych oraz wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast została wydłużona z czterech do pięciu lat. Równocześnie od tych wyborów na najwyższym stanowisku w mieście czy gminie będzie można zasiadać maksymalnie przez dwie kadencje.

Pobierz bezpłatnie "Dobry Tygodnik Sądecki" - kliknij:

 

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.