Jak dawniej ubierali się sądeczanie?

Gorsety lachowskie i góralskie z końca XIX w., czy zachodniołemkowska "czuha" -  stroje naszych prababć i pradziadków zostaną zaprezentowane na wystawie "Strojenie. Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu". Otwarcie wystawy w najbliższy piątek (4 sierpnia) o godz. 17.  w Dom Gotyckim w Nowym Sączu.

Renault2

- Kto chce zobaczyć, jak się ubiera i stroi lud wiejski na Sądecczyźnie, a nie może jeździć po jarmarkach do Starego i Nowego Sącza, do Łącka, do Limanowej, nie może każdej niedzieli i święta być w innym kościele, niechaj wybierze się w lipcu na odpust do klasztoru św. Kunegundy w Starym Sączu, a tam zobaczy zgromadzony razem lud z całej Ziemi Sądeckiej. Koło klasztoru gwarno, tłumnie i barwnie – a jak barwnie?! Oko nie może się oderwać od tych pięknych strojów, od tych wspaniałych, a różnobarwnych haftów na nich. Jedno ubranie ładniejsze i bogatsze od drugiego. Męska odzież idzie w zawody ze strojem kobiecym i wychodzi z tego porównania zwycięsko - pisał w 1905 r. w publikacji pt. "Kilka słów o strojach, budowlach, sprzętach i naczyniach w Sądecczyźnie", etnograf i badacz kultury ludowej Seweryn Udziela.

Wystawa będzie prezentacją rzadko pokazywanej muzealnej kolekcji sądeckich ubiorów ludowych, zawierającej ponad 800 eksponatów, w tym unikatowy zbiór świątecznych strojów Lachów Sądeckich, staromodne gorsety lachowskie i góralskie z końca XIX w., czy zachodniołemkowską "czuhę".

- Wystawa przybliży kulturowe znaczenie ubioru i mody w społecznościach tradycyjnych. Pokaże ubiór, szczególnie ludowy strój świąteczny jako "identyfikator" wskazujący na przynależność religijną, etniczną i lokalną, wyróżnik zamożności, statusu społecznego czy wieku, a modę jako przykład przenikania elementów kultury różnych grup etnograficznych, etnicznych i klasowych - mówi Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Zostaną pokazane stroje wiejskie poszczególnych grup etnograficznych Sądecczyzny oraz ubiory mieszczańskie z przełomu XIX i XX w., a także fotografie archiwalne, dzieła malarskie i teksty źródłowe z początków poprzedniego stulecia, pokazujące sądeczan w "starodawnych" strojach.

Wystawę czynna będzie do 31 października 2017 r.

***

Wystawa organizowane w ramach projektu "Kulturotwórcze znaczenie jarmarków i targów na Sądecczyźnie - badania i popularyzacja". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Ilustracyjne - Piotr Droździk/Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

 

WIŚMAŁA2020

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.