Honorowe obywatelstwo śp. Jerzego Leśniaka w poczekalni przewodniczącej rady miasta

27 września profesor Bogusław Kołcz złożył na ręce prezydenta miasta wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Jerzemu Leśniakowi. Pod wnioskiem podpisali się przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych. Ryszard Nowak uruchomił procedurę zmierzającą do wpisania stosownego projektu uchwały w porządek obrad sesji Rady Miasta zaplanowanej na 17 października. Przewodnicząca rady miasta nie dopuściła go pod obrady.

wsb3

Przewodnicząca Bożena Jawor potwierdza, że wniosek wpłynął. Dlaczego zatem nie pojawił się w porządku obrad ostatniej sesji ?

Ktokolwiek będzie kandydatem, jeśli nie będzie zgody całości rady, ja nigdy, dopóki będę przewodniczącą nie dopuszczę do głosowania – wyjaśnia Bożena Jawor i dodaje, że sytuacja jest trudna i trzeba mieć na uwadze uczucia bliskich zmarłego.

Radny Michał Kądziołka zapewnia, że gdyby to zależało od niego, projekt uchwały trafiłby do porządku obrad. Jego zdaniem lepiej byłoby podjąć decyzję na ostatniej sesji i zorganizować uroczystość połączoną z premierą drugiego wydania Encyklopedii Sądeckiej – ostatniego dzieła śp. Jerzego.

Nie potrafię powiedzieć, co się stało. O porządku obrad decyduje przewodnicząca Rady Miasta, Pani Bożena Jawor. Nie wiem dlaczego ten projekt uchwały nie znalazł się na sesji. Byłem tym zdziwiony, bo słyszałem, że Pan prezydent ma zamiar uhonorowania śp. Jerzego Leśniaka. Uważam, że jak najbardziej należy mu się tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza – mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka.

Ryszard Nowak  w ustawowych 14 dniach przed sesją skierował sprawę do biura rady miasta. Uzasadnienie projektu uchwały jakie przygotował można przeczytać TUTAJ.

Jak się jednak okazuje, o inicjatywie nie poinformowano wszystkich radnych.

Procedura jest taka, że jeżeli pojawi się projekt uchwały, to pani przewodnicząca powinna powiadomić o nim wszystkich radnych. Nawet, jeśli miała uwagi i nie skierowała go pod obrady, to mógł to również zrobić prezydent i wystąpić o dołączenie go do programu sesji. A my o złożeniu tego wniosku przez prezydenta nic nie wiedzieliśmy – zapewnia radny PO Piotr Lachowicz.

Rodzina napisała list, w którym odnosi się do słów przewodniczącej Rady Miasta, przedstawionych w naszym tekście. 

,,Odnoszenie się przez p. Bożenę Jawor do uczuć bliskich zmarłego Jerzego Leśniaka jest nieuprawnione i bolesne, zwłaszcza, że w ostatnim czasie Pani Przewodnicząca nie kontaktowała się z nikim z rodziny Leśniaków, ani tym bardziej nie przedstawiła okoliczności swojej decyzji dotyczącej wniosku w sprawie nadania Jerzemu Leśniakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza, który wpłynął do Urzędu Miasta 27 września br.

Nakreślone przez panią Bożenę Jawor w wypowiedzi dla portalu dts24.pl z 20 października br. powody nieumieszczenia wniosku w sprawie śp. Jerzego Leśniaka w porządku obrad miejskich rajców są niejasne i niezrozumiałe. Tym bardziej, że – jak się okazuje – część radnych o sprawie w ogóle nie została poinformowana.

Rodzina śp. Jerzego Leśniaka wyraża ubolewanie, że sprawa nadania Zmarłemu tego honorowego tytułu ujawnia nieprzejrzystość mechanizmów demokracji samorządowej w kierownictwie Rady Miasta Nowego Sącza. Rodzina śp. Jerzego Leśniaka serdecznie dziękuje wszystkim sygnatariuszom wniosku o przyznanie Zmarłemu tego zaszczytnego tytułu.

Jesteśmy mile zaskoczeni solidarnością i wyrazami poparcia ze strony tak licznych środowisk oraz osób, w tym Prezydenta Miasta Nowego Sącza, które zdecydowały się wyrazić publicznie swoje stanowisko wobec dokonań i znaczenia śp. Jerzego Leśniaka dla współczesnej Sądecczyzny.

Bez względu na przebieg dalszej procedury formalnej, jest to dla nas, jako całej rodziny śp. Jerzego Leśniaka, wspaniały gest poparcia wszystkich przyjaciół, znajomych, współpracowników i wielu innych sądeczan, którzy w dziełach i spuściźnie śp. Jerzego Leśniaka doceniają wartość lokalnego patriotyzmu oraz oddania rodzinnej ziemi.

Jesteśmy dumni z postaci śp. Jerzego Leśniaka. Wszystkich oponentów jego uhonorowania zachęcamy do bliższego zapoznania się z bardzo bogatym dorobkiem książkowym i publicystycznym śp. Jerzego Leśniaka na temat Nowego Sącza i Ziemi Sądeckiej, czego ukoronowaniem będzie już niebawem publikacja Jego ostatniego dzieła: Nowej Encyklopedii Sądeckiej.

Karol Leśniak

Śp. Jerzy Leśniak promował Nowy Sącz na całym świecie. Jego zasługi można wyliczać w nieskończoność: wspaniały publicysta, dziennikarz, kronikarz, a przede wszystkim człowiek, który sobą chciał obdzielić wszystkich. 20 sierpnia br., tuż po swoich 60. urodzinach odszedł, robiąc to, co kochał… Był człowiekiem nad wyraz skromnym i nigdy nie upominał się o uwagę.

Fot. Piotr Droździk

 

MAGIK MAŁA
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]