Jak w pandemii COVID-19 ma się wirus zwykłej grypy? Odpowiadamy na Wasze pytania

Jak w pandemii COVID-19 ma się wirus zwykłej grypy? Odpowiadamy na Wasze pytania

W odpowiedzi na liczne zapytania naszych Czytelników, postanowiliśmy sprawdzić dane dotyczące zachorowań i podejrzeń zachorowania na grypę w Małopolsce. Okazuje się, że sytuacja jest obecnie lepsza niż w poprzednich latach.

Przeanalizowaliśmy dokument „Meldunki epidemiologiczne. Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Małopolsce” Sekcji Budżetu Zadaniowego, Planowania i Analiz (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie), dostępny na stronie internetowej WSSE i dotyczący okresu od 16 do 22 lipca, a także od 1 stycznia do 22 lipca tego roku. Autorką raportu jest Paulina Salawa-Kostkowska.

Okres między 16 a 22 lipca 2020 r.

Między 16 a 22 lipca odnotowano w województwie małopolskim łącznie 486 przypadków zachorowania i podejrzenia zachorowania na grypę. Tym samym zapadalność wyniosła 2,04 (jest to przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r).

W powiecie gorlickim w tym czasie odnotowano 5 przypadków, natomiast zarówno w Nowym Sączu, jak i w powiecie nowosądeckim i limanowskim – żadnego.

Poniżej dane dla całej Małopolski.

(1 – przeciętna dzienna zapadalność na 100 tys. ludności wg stanu w dniu 30 czerwca 2019 r, 2 i 3 – różnica w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, czyli 8-15 lipca 2020 r)

Największą grupę w tym zestawieniu stanowią osoby w wieku 15-64 lat (237 osób), jednak zapadalność była najwyższa w grupie wiekowej 0-4 lata (8,91).

Z powodu podejrzenia zachorowania lub zachorowania, skierowano pomiędzy 16 a 22 lipca do szpitala łącznie 4 mieszkańców Małopolski: 2 osoby z powiatu bocheńskiego, jednego mieszkańca powiatu proszowickiego, a także jedną osobę z Tarnowa/powiatu tarnowskiego.

W porównaniu do poprzednich sezonów (obecny, 2019/2020: 1.09.2019-31.08.2020) zapadalność od marca jest widocznie niższa.

Okres od 1 stycznia do 22 lipca 2020 r.

W raporcie przygotowanym przez krakowską WSSE jest także zestawienie dotyczące okresu od 1 stycznia do 22 lipca bieżącego roku. W tym czasie odnotowano w Małopolsce 213 862 przypadków zachorowania lub podejrzenia zachorowania na grypę, a zapadalność wyniosła 30,79.

Biorąc pod uwagę subregion sądecki, najwięcej takich przypadków wystąpiło w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim (8 494 osoby), na drugim miejscu znalazł się powiat gorlicki (7 567 osób), a na trzecim powiat limanowski (2 368 osób).

Jednak to w powiecie gorlickim odnotowano największą zapadalność w regionie – 34,05. Dla porównania: Nowy Sącz/powiat nowosądecki – 13,87; powiat limanowski – 8,81 (jest to najniższa wartość w całym województwie małopolskim).

Poniżej zbiorcze dane dla całej Małopolski.

Podobnie jak w okresie między 16 a 22 lipca, w tym zestawieniu największą grupę stanowią osoby w wieku 15-64 lat (97 634 osoby), a najwyższa zapadalność została odnotowana u osób w wieku 0-4 lata (120,07).

Z powodu zachorowania lub podejrzenia zachorowania na grypę, skierowano w badanym okresie do szpitala 1 174 osób, w tym z Nowego Sącza/powiatu nowosądeckiego – 78, z powiatu limanowskiego – 23, a z powiatu gorlickiego – 28. Zmarło natomiast 5 osób – cztery z Krakowa, a jedna z powiatu wielickiego.

Źródło danych

Jak czytamy w przytaczanym raporcie: „Liczby zachorowań, podejrzeń zachorowań oraz zgonów: Dane z okresowych, zbiorczych „Meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę”, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH. W „Meldunkach” – zgodnie z definicją grypy przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej (Dz.U. L 262 z 27.9.2012) – wykazuje się grypę (rozpoznaną klinicznie i/lub laboratoryjnie) oraz wszystkie rozpoznane klinicznie zachorowania grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych spełniające kryteria definicji”.

„Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę w Małopolsce w 2019 r. i 2020 r.” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie (TUTAJ).

fot. ilustr. pexels.com

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Novel w Szansie na sukces

Ostatnie przygotowania Ewy do finału Szansy na sukces. Zobacz co tam się działo…  Dostępne tylko u nas 😉 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.