Gorlice. oczyszczalnia ścieków przejdzie remont. Miliony na stole

Gorlice. oczyszczalnia ścieków przejdzie remont. Miliony na stole

Jak informuje Urząd Miejski w Gorlicach tamtejsza oczyszczalnia ścieków zostanie poddana gruntownej modernizacji.

Ma być nowocześnie, ekologicznie, zaś emisja zapachów ma być zmniejszona. Zaplanowana na ten i przyszły rok inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach opiewa na 7 785 000 zł brutto, z czego 4 578 000 zł pochodzi z unijnego dofinansowania – czytamy w komunikacie UM.

W marcu br. doszło do podpisania umowy między Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Gorlicach a firmą Otech. Oddano również oficjalnie plac budowy dla zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorlicach” realizowanego w ramach projektu pn.: ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w mieście Gorlice”. Wartość inwestycji wynosi 7 785 000 zł brutto (wartość netto 6 329 725 zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 to 4 578 000 zł.)

Na terenie istniejącej oczyszczalni w ramach przewidzianych robót, powstanie nowy obiekt technologiczny – stacja mechanicznego oczyszczania ścieków. Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowlanych wraz z dostawą, montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni.

Ponadto przeprowadzone zostaną także roboty i inwestycje na istniejących już obiektach m.in. doposażenie reaktorów biologicznych, rozbudowa systemu wizualizacji i nadzoru w budynku obsługi.

Prace potrwają od marca 2018 roku do września 2019 roku.

Szczegółowy zakres prac:

Powstanie nowy obiekt technologiczny – Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków – 2 kpl. sito-piaskowników ze studnią (zbiornikiem) tłuszczy.

Pozostałe roboty:

– reaktor biologiczny R1 – doposażenie obiektu w urządzenia kontrolno-pomiarowe dla automatyzacji pracy obiektu oraz malowanie elewacji reaktora po uprzednim uzupełnieniu ubytków tynku, wymianie obróbek blacharskich, rynien.

– reaktor biologiczny R2 – wyposażenie technologiczne istniejącego obiektu będącego obecnie w stanie surowym, – wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje, rurociągi, urządzenia technologiczne /pompy, mieszadła, dmuchawy/ oraz energetyczne i AKPiA. – malowanie elewacji reaktora. Wykonanie barierek, konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej i pomostów z tworzyw sztucznych antypoślizgowych – połączenia komunikacyjnego pomiędzy reaktorami biologicznymi R1 i R2.

– budynek obsługi: – przewiduje się rozbudowę istniejącego systemu wizualizacji i nadzoru wraz z wymianą tablicy synoptycznej oraz dodaniem drugiego stanowiska operatorskiego. Wdrożenie systemu optymalizacji w celu zautomatyzowania pracy obiektu.

Inne przewidziane do realizacji roboty budowlane:

– sieci kanalizacyjne – doprowadzenie i odprowadzenie ścieków do stacji mechanicznego oczyszczania ścieków,

– rurociągi wody – zasilenie w wodę sit gęstych,

– rurociągi powietrza – pomiędzy stacją dmuchaw i rusztami napowietrzającymi,

– rurociągi recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej,

– rurociągi tłuszczy – rurociągi łączące piaskowniki ze studnią (zbiornikiem) tłuszczy,

– rurociągi piasku – rurociągi łączące piaskowniki z budynkiem krat,

– kable energetyczne i sterownicze – połączenia między obiektowe nowoprojektowanych obiektów,

– roboty drogowe, chodniki – przewiduje się wykonanie dróg dojazdowych z kostki brukowej.

Odwiedź konto autora na Twitterze!

Źródło, fot: UM Gorlice

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama