Gmina Chełmiec najlepsza w powiecie. Ma najtańszy urząd i skutecznie walczy o dotacje

Chełmiec zajął pierwsze miejsce wśród gmin powiatu nowosądeckiego, a jedenaste w skali województwa. Na drugim i trzecim miejscu pojawiły się Krynica-Zdrój oraz Stary Sącz, które zajęły odpowiednio 35. i 45. miejsce w Małopolsce.

wsb3

Gmina zarządzana przez Bernarda Stawiarskiego ma najniższe w województwie wydatki na administrację publiczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W Chełmcu jest to kwota nieco ponad 160 złotych. Średnia wojewódzka wynosi prawie 320 zł.

Gmina zajęła też trzecie miejsce w Małopolsce pod względem najwyższych wydatków inwestycyjnych budżetu i na tym samym miejscu uplasowała się dzięki funduszom unijnym pozyskiwanym na różnego rodzaju projekty.

W rankingu MISTiA znalazło się 179. gmin – ocenie poddawane są wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Jeszcze wyżej niż Chełmiec w rankingu ogólnym uplasowała się Limanowa, bo znalazła się na ósmym miejscu w województwie. W ubiegłym roku miasto zajmowało trzecią lokatę. Natomiast Gorlice, pierwsze w swoim powiecie, na liście ogólnej znalazły się na miejscu 52.

 

Lista wskaźników, które są brane pod uwagę w rankingu:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności
 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach
 8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat
 9. Saldo migracji na 1000 ludności
 10. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
 11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gmin

źródło: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

KOSECKI
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]