Genialni Lokalni Globalni – nagradzamy wyjątkowych sądeczan!

Joanna Kulig, Katarzyna Zielińska, Filip Pławiak, Wojciech Kudyba, Wojciech Knapik, Antoni Kroh, Weronika Gogola, Lechersi, Krzysztof Wnęk, Adam Ziemianin, Antoniusz Dietzius, Krzysztof Dziurbel, Agnieszka Zahaczewska… Co łączy wszystkie te osoby poza popularnością? Oczywiście miejsce pochodzenia czyli Sądecczyzna, z której wywodzi się wielu znanych artystów. To właśnie z myślą o nich powstaje inicjatywa, której głównym celem jest docenienie wkładu znanych wybitnych krajanów w promowanie Sądecczyzny w Polsce i na świecie poprzez związek z naszym regionem. 

Ranking „Genialni Lokalni Globalni” jest inicjatywą społeczną, której celem jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku i zostały dostrzeżone w kraju i za granicą. Cała inicjatywa będzie nosić imię wybitnej aktorki Danuty Szaflarskiej, która również była mocno związana z Sądecczyzną i zawsze z dumą przyznawała się do swojego pochodzenia podkreślając swój serdeczny związek z ojcowizną.

 – Chcemy stworzyć ranking, którego głównym przesłaniem będzie promowanie i pokazywanie sądeczan, którzy odnieśli sukces na polu kultury, ale ten sukces dostrzegany jest nie tylko na Sądecczyźnie, ale również pozna nią. Jest to inicjatywa społeczna, ale ze względów formalnych stoją za nią instytucje, które mogą ją swoim ramieniem wesprzeć. Nasza inicjatywa uzupełnia dotychczasowy system nagród i rankingów, które w naszym regionie funkcjonują – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Ryszard Kruk, jeden z inicjatorów akcji oraz członek kapituły rankingu

Tych najwybitniejszych zgłaszać i wybierać będzie kapituła oraz internauci.

W pierwszym etapie rankingu zgłaszani będą kandydaci, których listę następnie ustali kapituła.

Kolejnym etapem będzie głosowanie publiczne za pośrednictwem naszego portalu połączone z głosowaniem Kapituły Rankingowej.

W skład tegorocznej kapituły wchodzić będą: Monika Bryl, Anna Florek, Maria Ekier, Katarzyna Gajdosz-Krzak, Agnieszka Kilańska-Cypel, Wojciech Knapik, Ryszard Kruk, Krzysztof Kuliś, dr Maria Molenda, Wojciech Molendowicz, Dariusz Prończuk, Rafał Skąpski, Karol Szafraniec oraz Agnieszka Szling, a jej skład będzie co roku uzupełniany o trzech laureatów, aby stopniowo mogła składać się ona wyłącznie z laureatów poprzednich edycji Rankingu.

-Staraliśmy się tę kapitułę zbudować w taki sposób, aby było w niej siedem osób z Sądecczyzny i siedem spoza niej. W jej składzie są dwie córki pani Danuty Szaflarskiej. Chodziło nam o to, żeby było również spojrzenie z zewnątrz – dodał Ryszard Kruk

Inicjatywę wspierają organizacyjnie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, redakcja „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zakres tematyczny rankingu obejmuje dokonania artystyczne oraz wydarzenia, (zarówno jednostkowe, jak i cykliczne) w następujących dziedzinach: muzyka, teatr, taniec, film, literatura, sztuki wizualne i performatywne, architektura, moda i wzornictwo oraz sektory kreatywne, w tym nowe media, multimedia i gry video, inne pokrewne z wcześniej wymienionymi i interdyscyplinarne.

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.