Firma Wiśniowski dla Kardiochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum UJ

Firma Wiśniowski dla Kardiochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum UJ

Firma Wiśniowski od pięciu lat aktywnie wspiera Fundację Schola Cordis prowadzoną przez profesora Janusza Skalskiego. Celem współpracy jest specjalistyczna pomoc dzieciom z wadami serca. 28 listopada odbył się koncert na złoty Jubileusz Kardiochirurgii Dziecięcej CM UJ, którego partnerem była marka WIŚNIOWSKI.

Koncert pod patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, JM Rektora UJ prof. Jacka Popiela oraz Prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego, uświetniły gwiazdy Metropolitan–Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna.

Zespół polskich kardiochirurgów dziecięcych to światowa czołówka w swoim fachu. Nierzadko ograniczeniem dla personelu medycznego jest niewystarczający sprzęt i brak środków na rozwój szpitalnego zaplecza technologicznego. Firma WIŚNIOWSKI wspiera oddział kardiochirurgii dziecięcej CMUJ już od 2017 roku. Z inicjatywy spółki przeprowadzono akcję “Razem Ratujmy Małe Serduszka”, dzięki której udało się zebrać środki na specjalistyczne wyposażenie szpitala w Prokocimiu – podsumowuje Krystyna Baran, Prezes Zarządu Wiśniowski.

Share on twitter
Share on facebook