Europa wyróżnia najlepsze festiwale. Stary Sącz w czołówce

Mające siedzibę w Brukseli stowarzyszenie European Festivals Association (EFA)wyróżnia od wielu lat za pomocą specjalnego znaku „EFFE Label – Remarkable Arts festival” wydarzenia kulturalne o szczególnym znaczeniu, otwarte na innowacje, szeroko włączające społeczność lokalną i dostrzegane ze względu na swoja rolę w międzynarodowym obiegu kultury. Znak przyznawany jest na dwa lata. W tym wypadku chodzi o lata 2019 i 2020.

wsb3

Z listy wyróżnionych festiwali jasno wynika, że nieduża gmina miejsko-wiejska Stary Sącz ze swoimi dwoma docenionymi wydarzeniami znajduje się w liczącej tylko 9 członków, a więc niezwykle ekskluzywnej lidze polskich miast i gmin, które mają dwa i więcej nagrodzone festiwale. Oprócz Starego Sącza są to: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Toruń, Łódż, Wrocław, Gorzów Wlkp. i Lublin.

A wszystko to za sprawa dwóch festiwali: Festiwalu Podróży i Przygody Bonawentura organizowanego od 2011 roku w Starym Sączu i za sprawą o dwa lata młodszego festiwalu Pannonica, który ma miejsce na nadpopradzkiej łące w Barcicach (gm. Stary Sącz). O obu tych wydarzeniach jest głośno daleko poza Sądecczyzną i oba organizowane są przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Wysokiej jakości działalność kulturalna jest ważnym czynnikiem ekonomicznym i posiada przeliczalną wartość, która przynosi prestiż i jest nieodłącznym elementem marketingu miejsca. W efekcie składa się na przewagę konkurencyjną, którą się ma, albo której się nie ma w dzisiejszej turystyce. Festiwal Pannonica oraz Festiwal Bonawentura zostały włączony do europejskiej sieci festiwali kulturalnych i został objęty wsparciem promocyjno-marketingowym przysługującym wyróżnionym wydarzeniom. Przedstawiciele Starosądeckiego Centrum Kultury zostali zaproszeni również do udziału w Arts Festivals Summit 2019 w Lizbonie, w dniach 14 – 17 kwietnia 2019.

Źródło: CKiS w Starym Sączu

 

 

 

MAGIK MAŁA
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]