Elżbieta Zielińska (PiS)

Elżbieta Zielińska (PiS)

miniatura

Imię i nazwisko: Elżbieta Joanna Zielińska

Nazwa partii: Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście wyborczej: 7

Data i miejsce urodzenia:

13.10.1988

Wykształcenie:

Politolog

Zawód wykonywany, miejsce zatrudnienia:

Poseł na Sejm RP

Doświadczenie/kompetencje predestynujące mnie do reprezentowania was w parlamencie:

Zdobyte wykształcenie na Uniwersytecie Warszawskim, Doświadczenie na rynku prywatnym oraz współpraca z licznymi organizacjami pozarządowymi, Doświadczenie parlamentarne – Poseł VIII i IX kadencji oraz cechy charakteru: otwartość na dyskusję, umiejętność komunikacji oraz empatia.

Przynależność partyjna:

Prawo i Sprawiedliwość

Prywatnie (rodzina, hobby, pasje, czas wolny, organizacje do których należę):

Żona, Mama trzech synów, w wolnym czasie gotuję kuchnie z różnych stron świata i robię zdjęcia, interesuje się ochroną dziedzictwa kulturowego, preferowany aktywny wypoczynek to turystyka piesza i pływanie.

Spośród innych kandydatów wyróżnia mnie:

Myślę, że jednak zdolność połączenia życia rodzinnego i zawodowego, uważam, że brakuje osób w polityce, którzy reprezentowaliby młodsze pokolenia, a szczególnie kobiet, które łączą wiele ról społecznych i mają inny punkt widzenia na rynek pracy, edukację oraz politykę społeczną.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Polska:

Zapewnienie stabilności gospodarki przy trwającym konflikcie na wschodzie, poprawa jakości usług w służbie zdrowia, rozwój transportu kolejowego oraz dbałość o przestrzeń wspólną – tereny zielone, infrastruktura dla społeczności lokalnych.

Najważniejsze problemy, na których rozwiązanie czeka Sądecczyzna:

Inwestycje drogowe i kolejowe, a także odpowiednia promocja turystyczna regionu oraz przyciągnięcie młodych osób do zamieszkania na stałe.

Chcę zostać posłem ponieważ:

Chciałabym doprowadzić do wpisania w plany rozwoju szlaków komunikacyjnych połączenia Gorlic z trasą szybkiego ruchu oraz chciałabym zrealizować projekt wsparcia dla rodziców w dbałości o zdrowie psychiczne ich dzieci.

Ważne zdanie, które chciałbym zacytować/powiedzieć na koniec:

Każda inwestycja w nasz region jest cenna i korzysta z niej każdy bez względu na poglądy polityczne, dlatego wspierajmy wszelkie inicjatywy budujące nasz dobrobyt.