#ekoLIDERZY 2022. Wśród zwycięzców m.in. gmina Łącko

#ekoLIDERZY 2022. Wśród zwycięzców m.in. gmina Łącko

#ekoLIDERZY 2022

Kilka dni temu ogłoszono wyniki małopolskiego konkursu #ekoLIDERZY 2022, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W gronie laureatów znalazły się gminy oraz jednostki OSP z naszego regionu.

Konkurs skierowany był do beneficjentów pomocy finansowej korzystających w latach 2020-2021 z systemu finansowania ochrony środowiska (z udziałem WFOŚiGW w Krakowie, NFOŚiGW oraz środków zagranicznych połączonych ze środkami WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW)” – czytamy na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wspomniani beneficjenci to m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, czy też Ochotnicze Straże Pożarne. Na nagrody przeznaczono w sumie 200 000 złotych. Będzie można sfinansować za nie wyłącznie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Uroczysta Gala Finałowa odbyła się w ubiegły poniedziałek (3 października) w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Nagrody przyznawano w następujących kategoriach:

  • #ekoPOWIAT,
  • #ekoGMINA (w tym: #ekoGMINA miejska, #ekoGMINA miejsko-wiejska i #ekoGMINA wiejska),
  • #ekoSZKOŁA,
  • #ekoPRZEDSZKOLE,
  • #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE (w kategoriach: z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii; z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej lub ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami; z zakresu ochrony przyrody lub edukacji ekologicznej),
  • #ekoOSP.

Wśród laureatów znalazły się trzy gminy oraz cztery jednostki OSP z naszego regionu. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna dostała wyróżnienie w kategorii ekoGMINA miejsko-wiejska i nagrodę w wysokości 2 500 złotych. Spośród gmin wiejskich najlepiej wypadła gmina Łącko. Za pierwsze miejsce otrzymała 10 000 złotych. Gmina Uście Gorlickie została wyróżniona w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii, za co dostała 2 500 złotych. Z kolei w kategorii #ekoOSP wyróżniono m.in. OSP w Moszczenicy Wyżnej, Gródku nad Dunajcem, Bieczu i Libuszy. Jednostki te także otrzymały po 2 500 złotych.

fot. MUW w Krakowie, Urząd Gminy Łącko, Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna


Czytaj też:

Nowy Sącz. Kolejny budynek pogotowia przeszedł metamorfozę

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama