Wybrano dwa warianty przebiegu drogi *Sądeczanki*!

Wybrano dwa warianty przebiegu drogi *Sądeczanki*!

Wszystko wskazuje na to, że jednak będzie tunel pod górą Just. Dziś (poniedziałek, 15 stycznia) w krakowskiej siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie dotyczące przebiegu drogi krajowej  DK 75 na odcinku Nowy Sącz – Brzesko, czyli tzw. Sądeczanki. Spośród 26 wariantów, jakie zaproponowano po konsultacjach z samorządami, wybrano wariant A i B. Oba zakładają budowę tunelu.

Warianty te stanowią kompilację wariantów przedstawionych do konsultacji z samorządami i mieszkańcami terenów, przez które ma przebiegać Sądeczanka.

Będzie ona drogą dwujezdniową przyspieszoną. Każda z jezdni ma mieć dwa pasy ruchu. Na Sądeczankę dostaniemy się tylko przez skrzyżowania. Nie będzie wjazdu z indywidualnych posesji. Z tego powodu wykonane zostaną drogi dojazdowe, którymi odbywał się będzie ruch pomiędzy skrzyżowaniami.

– Akceptujemy obydwa warianty, które w znakomity sposób otwierają dostęp nie tylko mieszkańcom Nowego Sącza do Krakowa i dalej w kierunku północnym, ale także pozwalają na poszerzenie oferty turystycznej regionu sądeckiego, tym samym poprawiając jego atrakcyjność – mówi Wojciech Piech.

– Apeluję w imieniu swoim oraz prezydenta miasta Nowego Sącza, aby nie mnożyć kolejnych wariantów i przystąpić do realizacji kolejnego etapu – przygotowania decyzji środowiskowej – dodaje.

Jak zaznacza Andrzej Kollbek, zastępca dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA,  przedstawione dwa warianty wynikają z uwzględnienia uwag wszystkich gmin, przez które ma przebiegać planowana inwestycja.

Przy projektowaniu inwestycji kierowano się przede wszystkim bezpieczeństwem ruchu drogowego, skróceniem czasu przejazdu, poprawą warunków geometrycznych, uwzględnieniem topografii terenu oraz minimalizacją wyburzeń – mówi Andrzej Kollbek.

Jego zdaniem po wielu latach rozmów i przedstawiania planów widać światełko w tunelu, aby ta inwestycja wreszcie wkroczyła w fazę realizacji. Wkrótce będzie można starać się o uzyskanie decyzji środowiskowej. Na jej wydanie czeka się zazwyczaj ok. roku czasu.

Przypomnijmy,że jeszcze niedawno wiceminister finansów Wiesław Janczyk informował, że konsultacji w sprawie drogi Sądeczanki już więcej nie będzie.

– W 2017 r. odbyło się 15 spotkań z mieszkańcami i samorządami w gminach. Wpłynęło 10 655 głosów w sprawie korytarzu przebiegu drogi, w tym: 1824 wypełnione ankiety, 880 wniosków indywidualnych i 7951 podpisów na wnioskach grupowych – zauważa Iwona Mikrut – Purchla rzeczniczka generalnej dyrekcji.

W spotkaniu w GDDKiA udział wzięli: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Grzegorz Mirek, dyrektor GDDKiA Oddział Kraków Tomasz Pałasiński, zastępca dyrektora Andrzej Kollbek, projektanci oraz przedstawiciele gmin, przez które będzie prowadziła nowa trasa tzw. Sądeczanki.

Źródło ilustracji : www.nowysacz.pl

mapy GDKiA

Share on twitter
Share on facebook