Do wojska marsz! Rusza kwalifikacja wojskowa dla roczników 1997 – 2002

żołnierze w pojeździe wojskowym

9 sierpnia 2021 r. rusza kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego, Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować od dnia 9 sierpnia do 15 listopada 2021 r. w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 18 (wejście od ul. Jagiellońskiej, ewentualnie przez bramę wjazdową od ul. Kościuszki).

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie  o kontynuacji nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2002 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000-2001, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B);
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo;
 • osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Sankcje karne

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 – TERMINY I LOKALIZACJA KOMISJI

 • PKL dla Miasta Nowego Sącza
  od 06.09.2021r. do 28.09.2021r.
  Siedziba Komisji:
  Budynek przy ul. Nawojowska 17a, 33-300 Nowy Sącz
 • PKL dla pow. nowosądeckiego
  od 09.08.2021r. do 15.11.2021r.
  Siedziba Komisji:
  Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
 • PKL dla pow. limanowskiego
  od 09.08.2021r. do 24.09.2021r.
  Siedziba Komisji:
  Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. W. Reymonta 3, 34-600 Limanowa
 • PKL dla pow. gorlickiego
  od 09.08.2021r. do 30.09.2021r.
  Siedziba Komisji:
  Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, ul. Węgierska 21, 38-300 G

Czytaj też:

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.