Dąbrówka i Kaduk ukierunkowują się na karierę

Dąbrówka i Kaduk ukierunkowują się na karierę

Kierunek Kariera to jedyny projekt w Małopolsce oferujący bezpłatne porady zawodowe oraz dofinansowanie szkoleń zawodowych dla osób pracujących. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy na ten cel olbrzymią kwotę – 90 mln zł. Część funduszy może trafić także do sądeczan. 4 marca, zarządy osiedli Dąbrówka i Kaduk zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektu.

– 4 marca, w świetlicy osiedlowej przy ul Grunwaldzkiej 41, w godzinach od 9. do 17. zaproszeni przez nas doradcy zawodowi będą informować wszystkich zainteresowanych o różnych aspektach tej formy pomocy w rozwoju zawodowym – mówi Michał Kądziołka, przewodniczący osiedla Dąbrówka.

Zapraszamy wszystkich, którzy pracują zawodowo, a jednocześnie chcą się dalej rozwijać i dokształcać – dodaje Michał Kądziołka. –

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Kierunek Kariera” powinny być związane z Małopolską – tutaj pracować, mieszkać lub uczyć się. Powinny mieć więcej niż 25 lat i posiadać wykształcenie średnie potwierdzone maturą. W przypadku osób, które ukończyły 50 lat – wykształcenie może być dowolne. Oczywiście muszą pracować, ewentualnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czyli nie zatrudniać pracowników.

Projekt „Kierunek Kariera” obejmuje nie tylko poradnictwo zawodowe, ale daje również możliwość otrzymania dofinansowania do szkoleń. Każdy uczestnik projektu, dla którego zostanie opracowany tzw. „bilans kariery” otrzyma bony szkoleniowe, które pozwolą pokryć do 87% kosztów szkolenia komputerowego,  językowego, prawa jazdy lub szkolenia zawodowego.

Projekt „Kierunek Kariera” jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Według szacunków, do 2023 roku dzięki  uda się przeszkolić nawet 25 tys. osób.

FOT. pixabay